Utlysning av gruppelærerstillinger i filosofi høsten 2016

Vi lyser med dette ut gruppelærer-stillinger tilknyttet innføringsemner i filosofi høsten 2016. Studenter på masterprogrammet i filosofi oppfordres til å søke.

Søknadsfristen er 20. mai 2016

Vi har behov for gruppelærere på følgende emner:

Hvert av emnene har tre undervisningsgrupper, hver gruppe har en dobbelttime undervisning pr uke over 6 uker.

Hva innebærer det å være gruppelærer?

Støtteundervisningen er ment å gi aktiviserende undervisning til bachelorstudentene, men også å gi undervisningserfaring til masterstudenter i filosofi.

Som gruppelærer skal du til dels gjennomgå obligatoriske oppgaver og tar for deg utvalgte deler av pensum til nærmere diskusjon med bachelorstudentene. Arbeidet kan også innebære retting av obligatoriske oppgaver med kommentarer samt administrasjon av eventuelle muntlige fremlegg. Vi bruker Fronter i forbindelse med innlevering og retting av obligatoriske kvalifiseringsoppgaver, så kjennskap til Fronter er en fordel.

Hver undervisningstime teller som tre timers arbeid. Lønnes etter lønnstrinn 37 (182,60 kr pr time). Det gis uttelling for retting av kvalifiseringsoppgavene i form av 1,5 timer per student.

Vi forventer at den enkelte gruppelærer følger emnets forelesningsrekke, da det er viktig å til enhver tid vite hva som gjennomgås her.

Kvalifikasjoner:

  • Fullført bachelorgrad med fagfordypning (minimum 80 studiepoeng) i filosofi
  • Formidlings- og undervisningsevner

Vi vil prioritere søkere med sterke resultater i relevante emner.

SØKNADSFRIST 20. mai

Du søker ved å sende epost til studiekonsulenten for filosofi, c.c.hansen[at]ifikk.uio.no

Søknad (1-2 sider) må inneholde:

  • kort presentasjon av deg selv, dine faglige interesser og din motivasjon for å søke stillingen
  • hvilke(t) emne(r) du er interessert i å undervise på i prioritert rekkefølge, angi også om du ønsker å undervise flere grupper
  • vis gjerne til eksamener og/eller erfaringer du mener er relevante for stillingen

I tillegg må du legge ved:

  • karakterutskrift (å bestille via studentweb tar ca en uke)
  • CV (1 side)

 

Publisert 21. apr. 2016 11:53 - Sist endret 21. apr. 2016 11:53