Georg Morgenstiernes pris til fremragende mastere på IFIKK

IFIKK har innstiftet en egen pris for kandidater som har fullført mastergraden på normert tid, med karakteren A på oppgaven.

Prisvinnerne. Fra venstre: Sara Kasin Vikesdal, Sigurd Hverven, Ainar Petersen Miyata og Sarah Camille Hervé. (Foto: Mathilde Skoie.)

Med prisen ønsker instituttet først og fremst å gjøre stas på våre masterstudenter. De leverer viktige arbeider som fortjener å trekkes fram. IFIKK ønsker videre å inspirere masterstudentene til å dedikere seg fullt og helt til sitt masterstudium.

Prisen skal vise at det går an å gjøre utmerket arbeid på normert tid. Andre land har mer tradisjon for slike priser, og det vil være fint for de som skal søke PhD i utlandet å ha en slik pris på sin CV.

I 2015 var det fire kandidater ved instituttet som fylte de nevnte kriteriene, tre ved masterprogrammet for filosofi og én ved masterprogrammet for idéhistorie.

Vinnerne er

De tre på filosofi ble tildelt prisen i mottaksuken, på orienteringsmøtet for nye masterstudenter på faget, mens kandidaten på idéhistorie fikk prisen i første undervisningsuke, på EKULs oppstartsseminar. Prisen består av et diplom, et gavekort til Akademika på 500.- kr. og en blomsterbukett.

IFIKK gratulerer!

 

Av Hanne Lindemann
Publisert 5. sep. 2016 15:06