English version of this page

IFIKK lyser ut masterstipender

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk tilbyr høsten 2016 inntil 10 masterstipender innen fagområdene filosofi og kunsthistorie.

Stipendene er på 30 000,- kroner, hvorav 25 000,- gis ved tildeling og 5000,- gis såfremt kandidaten gjennomfører sitt masterprogram til normert tid.

Det kan bli gitt fortrinn for de som skal skrive masteroppgaver innen områder hvor instituttet har særlig forskningsstyrke.

Filosofi

Fortrinn kan bli gitt til de som skal skrive masteroppgave innen filosofihistorie (spesielt antikk og tidlig moderne), moralfilosofi, områder knyttet til The Centre for the Study of Mind in Nature, filosofisk logikk og matematikk, og conceptual engineering.

Kunsthistorie

Fortrinn kan bli gitt til de som skal skrive masteroppgave innen modernisme/modernitet, medier og teknologi, designhistorie og middelalder.

Søknadsfristen er 8. desember 2016

Søknaden skal sendes til faglig leder for ditt program, med kopi til programkonsulenten. Den må inneholde følgende:

  • Opplysning om hvilket forskningsområde du skriver under
  • Opplysning om at du har levert prosjektbeskrivelse for masteroppgave/mastergradsessay i Fronter.

Tildeling av stipend gjøres ut fra kvaliteten på innsendte prosjektbeskrivelser.

E-postadressen til faglig leder for filosofi Franco Trivigno er franco.trivigno@ifikk.uio.no

E-postadressen til programkonsulent for filosofi Hanne K. Lindemann er h.k.lindemann@ifikk.uio.no

E-postadressen til faglig leder for kunsthistorie Erik Mørstad er erik.morstad@ifikk.uio.no

E-postadressen til programkonsulent for kunsthistorie Linn Anette Thorsen er l.a.thorsen@ifikk.uio.no

Publisert 19. sep. 2016 13:13