Ny årsenhet i antikkens kultur

Ønsker du grunnleggende kunnskaper om antikken og de klassiske språk? En ny årsenhet gir kunnskaper om antikken som periode, med særlig vekt på kultur, retorikk og språk. Du får også innføring i gresk eller latin og hvordan antikkens kultur er brukt i ettertiden.

Den romerske taleren og politikeren Cicero anklager Catilina i senatet. Et høydepunkt i romersk retorikk og utgangspunkt for Ibsens første drama. 

Studiet er åpent for alle med interesser for antikken og Europas kulturelle røtter. Studiet er også spesielt egnet for lærerutdanning i antikkens kultur.

Programfaget "Antikkens kultur" i videregående skole er et fag som vil fange opp den store interessen for antikken. Hovedområdet gresk og romersk kultur omfatter studiet av dagligliv, samfunnsklasser og politikk, og de åndelige og materielle vitnesbyrd som disse samfunnene skapte.

Samtidig aktualiseres denne kulturen gjennom studiet av "antikken i dag". Målet er å gi elevene del i den lange tradisjonen med påvirkning.

Et bredt spekter av kulturelle og historiske fenomener kan studeres ut fra dette perspektivet:

  • de olympiske leker
  • senatet i USA
  • arkitektur
  • drama
  • opera som sjanger
  • fascismen i Italia

Et tredje hovedområde i faget er språkkunnskap. Her studeres grunnleggende trekk ved orddannelse i både gresk og latin, som bakgrunn for en forståelse av hvordan ord og ordelementer fra gresk og latin er i bruk i moderne språk i dag; her står aha-opplevelsene i kø!

Den nye årsenheten ved UiO gir deg kompetanse i disse feltene og er dermed svært godt egnet som etterutdanning for lærere som ønsker å tilby dette programfaget på sin skole.  

Av Mathilde Skoie og Vibeke Roggen
Publisert 3. mars 2016 14:10 - Sist endret 3. mars 2016 14:10