Spennende emner høsten 2016

Er du usikker på hvilke emner du skal ta til høsten? IFIKK har flere spennende emner, både gamle og nye, på programmet! Blant annet setter vi opp vårt svært populære Bob Dylan-emne igjen, og vi har et nytt emne om filosofisk metode. Vi har også slått sammen våre forskjellige Exfac-varianter i et nytt, felles Exfac som kan være interessant både for våre egne og for andres programstudenter. Eller kanskje det frister med en ekskursjon til Firenze?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

EXFAC03-HUM - Examen Facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer
IFIKKs nye felles exfac gir en bred innføring i humanistiske studier. Gjennom emnet får studentene kjennskap til humanioras røtter og viktige debatter, til aktuelle forskningsperspektiver og til sentrale vitenskapelige teorier. Det hentes inn gjesteforelesere som forteller om aktuelle spørsmål og prosjekter og på forelesningene får studentene innblikk i hvordan humanistiske forskere har møtt og møter ulike samfunnsmessige utfordringer.

I tillegg til oversiktsforelesningene har studentene seminarundervisning der de øves opp i kritisk lesning, i å skrive argumenterende tekst, de lærer grunnleggende akademisk skriving og gjennomgår et obligatorisk kurs i kildesøk og referanseteknikk.

Den nye Exfac’en bidrar til å vise ferske studenter humanioras historie, bredde og relevans – og til å gi dem redskapene som trengs for videre humanistiske studier.

FIL2000 - Filosofisk metode
Et helt nytt og spennende emne om sentrale temaer innen filosofisk metodologi. Ett av målene er å gi studentene en god forståelse av hva filosofisk argumentasjon og tenkning består i. Til høsten bli det undervist av en verdensledende expert på filosofisk metodologi, Herman Cappelen.

IDE2053 - Barndommens idéhistorie
Skal barn gå i barnehage eller i førskole? Kommer menneskebarn til verden som blanke tavler som trenger å fylles med tekst, eller som planter som må få vokse mest mulig fritt? Dette er idéer vi finner i dagsaktuelle debatter om oppdragelse og læring. Temaet er imidlertid ikke nytt: Liknende diskusjoner foregikk alt i antikken så vel som i opplysningstiden, og de dreide seg da – som nå – ikke bare om pedagogikk, men også om menneskeforståelse, politikk og verdisyn. Til høsten vil barndommens idéhistorie bli belyst i en forelesningsrekke på IFIKK. Et sentralt mål for emnet er å stille vår egen tenkning om barnet som menneske i historisk relieff, for dermed å bli bevisst våre egne, moderne forestillinger. Emnet spenner vidt i tema og materiale og er aktuelt for studenter fra ulike fag og for mer allment interesserte. Emnet vil høsten 2016 gis på engelsk.

IDE2084 - Bob Dylan: Tradisjonstolk og kulturspeil
Bob Dylan fylte den 24. mai  75 år, og gir samtidig ut et album – sitt 37. studioalbum – der han øser av den amerikanske populærmusikktradisjonen. I høstsemesteret markerer vi Dylan-jubileet med en ny forelesningsrekke om denne kunstneren og kulturikonet! Dylan-kjennere fra akademia og kulturlivet  ellers vil forelese over temaer som Dylan og de store midtøstenfortellingene, Blonde on Blonde gjendiktet, Dylan som apokalyptiker, Dylan og konstruksjonen av Amerika, og En reise gjennom amerikansk musikktradisjon langs Highway 61. Forelesningene er åpne for alle interesserte.

KUN2085 - Ekskursjon til Firenze og omegn 30. august - 6. september
Emnet er et ekskursionemne hvor undervisning ved UiO kombineres med ekskursjoner til relevante steder. Temat for emnet høsten 2016 er tidligrenessansens visuelle kultur i Nord-Italia, hovedsakelig Firenze, fra proto-renessansen på 1300-tallet frem til tidligrenessansen på 1400-tallet.

KUN2500 - On Habit, Art and Architecture
This course will introduce the complexities of habit in relationship to art, architecture, design, and the built environment, as well as literature, theory, and philosophy. It will be explored how habit negotiates between matter and consciousness, automatism and will, freedom and necessity, fragility and domination, activity and passivity, nature and culture. Close attention will be paid to how habit can produce different durations and dispositions that delay judgment and render us indifferent to given hierarchies of ontology, significance, and meaning.

RETKLA1101 - Klassisk retorikk
Faget retorikk oppsto i antikken, i det gamle Hellas og Roma, som et svar på menneskers behov for å finne og analysere argumenter. RETKLA1101 gir en innføring i den klassiske retorikkens sentrale begreper, som er de samme som i dagens retorikk, og i hvordan faget ble praktisert av berømte utøvere som Cicero, Demosthenes og Lysias. Emnet fokuserer i tillegg på to andre aspekter, som begge viser hvordan retorikk i antikken var noe langt mer enn en teknisk argumentasjonslære. I skolen ble faget undervist som del av de såkalte forøvelsene (progymnasmata), som forberedte elevene på å produsere tekster i alle slags sjangre, både litterære, faglige og argumenterende. I samband med forøvelsene leste elevene også viktige litterære tekster som Homers Iliade, som de vurderte med retoriske kriterier som troverdighet og moralsk nytte. Antikk retorikk var dermed knyttet ikke bare til debatt og argumentasjon, men også til spørsmål om språklig framstilling generelt og til et behov for kritisk refleksjon om egen kultur.

Publisert 6. juni 2016 10:55 - Sist endret 6. juni 2016 10:55