Nytt eksursjonsemne til Roma

Kunsthistorie ved IFIKK tilbyr i høst et nytt ekskursjonsemne til Roma og omegn! Temaet er tid og visualitet i den tidlig moderne epoken. Emnekode: KUN2016 og KUN4016.

Forum Romanum

Vår erfaring av tid i dag er uhyre kompleks. Både når det gjelder tid som bevegelse i rom og de ulike tider i de romlig konstruerte visuelle mediene vi er inne i (snapchat, pc-spill, facebook, etc.) så forholder vi oss til og sjonglerer mellom mange ulike tidstempo og varigheter parallelt. I den forstand har kompleksiteten i vår egen tidserfaring interessante likhetstrekk til kompleksiteten i tidsoppfatningen som preget overgangen mellom middelalderen og den tidligmoderne perioden (1300-tallet til 1600-tallet). I denne perioden sameksisterte nemlig ikke bare ulike tider, men også ulike typer tid: kirkens syklisk-kvalitative tid, abstrakt kvantitativ klokketid, magisk-astrologisk tid, mnemoteknisk tid, og biografisk-individuell tid.

Hvordan kan vi utlese slike komplekse tidserfaringer i form av kontinuitet, synkronitet, brudd og anakronismer i periodens maleri, skulptur, grafikk, arkitektur, og byplanlegging? På 1500-tallet, da Roma med pavesete igjen var sentrum for store kunstneriske så vel som samfunnsmessige og intellektuelle omveltninger, var tidsimplikasjoner i visuelle objekter ofte brukt retorisk. For eksempel for å konstruere kollektive minner for fremtiden om sammenhenger mellom den antikke fortiden og nåtiden, eller for å propagandere pavens ledtog med djevelen i lys av stjernetyding i nåtiden og med bevis i profetier i fortiden.

Emnet drøfter det historisk komplekse forholdet mellom visualitet og temporalitet i overgangen fra den førmoderne til den tidlig moderne epoken med utgangspunkt i visuelle monumenter i Roma og omegn. Derfor vil det være relevant ikke bare for kunsthistoriestudenter, men også for studenter på andre kulturhistoriske fag.

For de interesserte: se emnebeskrivelse for KUN2016 og KUN4016..

Vel møtt!

Publisert 5. apr. 2017 16:21 - Sist endret 5. apr. 2017 16:21