2018

Publisert 8. okt. 2018 11:34

Det lyses ut gruppelærer-stillinger i følgende emner for våren 2019:

FIL1003 – Innføring i etikk (3 grupper)

Publisert 7. sep. 2018 11:54

For fjerde gang har IFIKK nå delt ut Georg Morgenstiernes pris for fremragende innsats på master. Kriteriene for å få prisen er å ha fullført mastergraden til normert tid med karakteren A på masteroppgaven.

Publisert 4. mai 2018 10:02

Med IFIKKs emner har du flere muligheter til å ta et helt semester i Roma.