Årets tildeling av Georg Morgenstiernes pris

For fjerde gang har IFIKK nå delt ut Georg Morgenstiernes pris for fremragende innsats på master. Kriteriene for å få prisen er å ha fullført mastergraden til normert tid med karakteren A på masteroppgaven.

Tanken bak prisen er først og fremst å gjøre stas på våre masterstudenter. De leverer viktige arbeider som fortjener å trekkes frem. Videre er det viktig å inspirere masterstudentene til å dedikere seg fullt og helt til sitt masterstudium.

Prisen skal vise at det går an å gjøre utmerket arbeid på normert tid. Andre land har mer tradisjon for slike priser, og det vil være fint for de som skal søke PhD i utlandet å ha en slik pris på sin CV.

I 2017 var det 10 masterkandidater ved instituttet som fylte de nevnte kriteriene.

Vinnerne er:

Fra masterprogrammet i filosofi

Fra masterprogrammet i europeisk kultur med masteroppgave innen idéhistorie

Fra masterprogrammet i kunsthistorie

De 10 ble tildelt prisen i mottaksuken og første undervisningsuke. Prisen består av et diplom, et gavekort fra Akademika på 500.- kr. og en blomsterbukett.

IFIKK gratulerer!

Av Hanne Lindemann
Publisert 7. sep. 2018 11:54 - Sist endret 7. sep. 2018 11:54