Ta 30 studiepoeng i Roma i høst!

Med IFIKKs emner har du flere muligheter til å ta et helt semester i Roma.

Høsten 2018 kan du for eksempel kombinere KUN2016 (10 studiepoeng) med ROMA2020 (20 studiepoeng). Emnene er koordinert slik at studenter kan følge dem parallelt, uten konflikter i forelesninger, ekskursjoner eller eksamen.Deltagende studenter får arbeidsplass ved Det norske institutt i Roma, og kan søke om å bo i instituttets leilighet for studenter.

For andre kombinasjonsmuligheter, se egen nettside om våre utenlandsemner høsten 2018.

Kort om emnene

Både KUN2016 og ROMA2020 egner seg for kunsthistoriestudenter, for idehistoriestudenter, så vel som for studenter på andre kulturhistoriske fag. Begge emnene er flerfaglige, forskningsbaserte, aktuelle og teoretisk spissede, og de er begge basert på utflukter i Roma og omegn.

KUN2016 Tid og visualitet i den tidligmoderne periode

Dette er et idehistorisk orientert og forskningsaktuelt ekskursjonsemne, med in situ forelesninger i Roma og med utflukter til Siena, Orvieto og Firenze.

Både når det gjelder tid som bevegelse i rom og de ulike tider i de romlig konstruerte digitale mediene vi er inne i (Snapchat, PC-spill, Facebook, etc.) så forholder vi oss til og sjonglerer mellom mange ulike tidstempo- og varigheter parallelt. I den forstand har kompleksiteten i vår egen tidserfaring interessante likhetstrekk til kompleksiteten i tidsoppfatningen som preget overgangen mellom middelalderen og den tidligmoderne tid. I denne perioden sameksisterte nemlig ikke bare ulike tidsparametre, men også ulike typer tid: kirkens syklisk-kvalitative tid, abstrakt kvantitativ klokketid, magisk-astrologisk tid, og biografisk-individuell tid. Dette var bestemmende for hvordan rom og tid i visuelle artefakter fra narrative bilder til ikoner og sakrale bygg var utformet og persipert. Gjennom Romas og Italias unike kulturarv gir emnet historisk og analytisk forståelse av det komplekse forholdet mellom visualitet/multimodalitet, figurativ/narrativ tenkning og temporalitet i senmiddelalderen og renessansen som kan gi oss en inngang til å forstå også vår egen tid. 

ROMA2020 Roma - sted og symbol

ROMA2020 gir en flerfaglig fordyping i Roma som sted og symbol fra antikken til moderne tid, der studentene lærer å forholde seg analytisk til denne utviklingen. Emnet tilbyr et samlet studium av kultur og politikk, religion og litteratur, arkitektur og kunst, gjennom monumentbasert undervisning i Roma og forelesninger på DniR. Emnet legger stor vekt på resepsjonsforståelse, resepsjonen av Roma helt frem til vår tid og forståelsen av Roma som kulturarv (heritage).

Roma er ikke bare en levende historiebok, med overlevninger fra antikken, middelalderen, renessansen, barokken og moderniteten bak hvert gatehjørne. Roma er dessuten blitt oppfattet som verdens sentrum av mange mennesker gjennom lange tider. Emnet gir historisk og analytisk forståelse av de ideer og den kulturelle mening vi gir og har gitt Romas materielle og immaterielle kulturarv. I stedet for å se denne kulturarven som løsrevne overleveringer som vi passivt mottar, lærer studentene hvordan det noe vi aktivt skaper.

Undervisningsperioder

KUN2016 (10 studiepoeng) starter med tre forelesninger på Blindern i september. Undervisning i Italia er fra 15. til 28. oktober.

ROMA2020 (20 studiepoeng) har all undervisning i Roma i perioden 9. oktober til 16. november.

Opptak

Merk at det er uavhengig opptak til emnene, og at du finner nærmere informasjon om opptak i emnebeskrivelsen for de forskjellige emnene. Vi vil, så langt det lar seg gjøre, forsøke å koordinere opptakene og prioritere studenter som ønsker å ta 30 studiepoeng i Roma høsten 2018.

Publisert 4. mai 2018 10:02 - Sist endret 5. sep. 2018 15:25