Utlysning av gruppelærerstillinger i filosofi våren 2019

Det lyses ut gruppelærer-stillinger i følgende emner for våren 2019:

FIL1003 – Innføring i etikk (3 grupper)

Emnet har 9 dobbelttimer med gruppeundervisning spredt utover i semesteret. Undervisningen foregår på norsk. Hver undervisningstime teller som tre timers arbeid. Lønnsplassering i lønnstrinn 37 (185,30 kr pr time).

Gruppeundervisningen gjennomgår til dels utvalgte deler av pensum til nærmere diskusjon, til dels legges det opp til at studentene gruppevis holder muntlige fremlegg som man kommenterer og som kan danne grunnlag for diskusjoner.

Når du søker, angi hvorvidt du er interessert i én eller flere grupper. Gi en kort beskrivelse av dine filosofiske interesser, motivasjonen for å søke, fullførte relevante emner og oppnådd resultat i disse samt eventuell relevant erfaring. Legg også ved en karakterutskrift. Ved utvelgelse ser vi først og fremst på karakterer og hvor mange relevante emner søkeren selv har tatt.

Søknad sendes til c.c.hansen@ifikk.uio.no omgående og senest innen fredag 26. oktober.

Publisert 8. okt. 2018 11:34 - Sist endret 8. okt. 2018 11:34