Utlysning av gruppelærerstillinger for masterstudenter i filosofi våren 2020

Det lyses ut gruppelærer-stillinger i følgende emner for våren 2020:

FIL1003 – Innføring i etikk (3 grupper)

Emnet har 9 dobbelttimer med gruppeundervisning spredt utover i semesteret. Undervisningen foregår på norsk. Hver undervisningstime teller som tre timers arbeid. Lønnsplassering i lønnstrinn 37 (190,50 kr pr time).

Gruppeundervisningen gjennomgår utvalgte deler av pensum til nærmere diskusjon, i tillegg legges det opp til at studentene gruppevis holder muntlige fremlegg som man kommenterer og som kan danne grunnlag for diskusjoner. Emnet benytter Canvas, og noe kjennskap til Canvas er derfor en fordel. Opplæring vil imidlertid bli gitt.

Når du søker, gi en kort beskrivelse av dine filosofiske interesser, motivasjonen for å søke, fullførte relevante emner og oppnådd resultat i disse samt eventuell relevant erfaring. Legg også ved en karakterutskrift. Ved utvelgelse ser vi først og fremst på karakterer og hvor mange relevante emner søkeren selv har tatt.

Søknad sendes til Caroline Hansen omgående og senest innen fredag 18. oktober.

Publisert 24. sep. 2019 16:42 - Sist endret 24. sep. 2019 16:42