Vi du ta høstsemesteret i Roma?

Med IFIKKs emner har du mulighet til å ta et helt semester i Roma.

Høsten 2019 kan du for eksempel kombinere KUN2031 (10 studiepoeng) med ROMA2020 (20 studiepoeng). Emnene er koordinert slik at studenter kan følge dem parallelt, uten konflikter i forelesninger, ekskursjoner eller eksamen. Deltagende studenter får arbeidsplass ved Det norske institutt i Roma, og kan søke om å bo i instituttets leilighet for studenter.

For andre kombinasjonsmuligheter, se egen nettside om våre utenlandsemner høsten 2019.

Kort om emnene

KUN2031 Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste

Emnet omhandler barokk kunst i Roma på 1600-tallet, med hovedvekt på følgende kunstnere: Bernini, Borromini og Caravaggio.

 

ROMA2020 Roma - sted og symbol

ROMA2020 gir en flerfaglig fordyping i Roma som sted og symbol fra antikken til moderne tid, der studentene lærer å forholde seg analytisk til denne utviklingen. Emnet tilbyr et samlet studium av kultur og politikk, religion og litteratur, arkitektur og kunst, gjennom monumentbasert undervisning i Roma og forelesninger på DniR. Emnet legger stor vekt på resepsjonsforståelse, resepsjonen av Roma helt frem til vår tid og forståelsen av Roma som kulturarv (heritage).

Roma er ikke bare en levende historiebok, med overlevninger fra antikken, middelalderen, renessansen, barokken og moderniteten bak hvert gatehjørne. Roma er dessuten blitt oppfattet som verdens sentrum av mange mennesker gjennom lange tider. Emnet gir historisk og analytisk forståelse av de ideer og den kulturelle mening vi gir og har gitt Romas materielle og immaterielle kulturarv. I stedet for å se denne kulturarven som løsrevne overleveringer som vi passivt mottar, lærer studentene hvordan det noe vi aktivt skaper.

Undervisningsperioder

KUN2031 (10 studiepoeng) har all undervisning i Italia i perioden 16. september til 4. oktober.

ROMA2020 (20 studiepoeng) har all undervisning i Roma i perioden 8. oktober til 15. november.

Opptak

Merk at det er uavhengig opptak til emnene, og at du finner nærmere informasjon om opptak i emnebeskrivelsen for de forskjellige emnene. Vi vil, så langt det lar seg gjøre, forsøke å koordinere opptakene og prioritere studenter som ønsker å ta 30 studiepoeng i Roma høsten 2019.

Publisert 7. juni 2019 10:21 - Sist endret 7. juni 2019 10:21