Masterprogrammet i europeisk kultur

Interessert i å forstå Europas kriser i et historisk perspektiv?

Liker du å arbeide med tekst?

Frister det med praksis i arbeidslivet? Og med utveksling?


Masterprogrammet i europeisk kultur tilbyr en tverrfaglig, humanistisk utdanning med solide lærerkrefter fra idéhistorie og kulturhistorie, tett oppfølging og godt studiemiljø. De fleste BA-grader i humanistiske fag kvalifiserer til opptak. Kravet er minimum 50 studiepoeng i tekst og/eller historierelaterte emner.

Mer informasjon om programmet og om hvordan du søker, finner du på programmets nettsider.
 

 

 

Publisert 3. apr. 2020 11:22 - Sist endret 3. apr. 2020 11:22