Masterstipend - Barn og unge i idéhistorisk perspektiv

Forskergruppa «Barn og ungdom i idéhistorisk perspektiv» ved idéhistorie, IFIKK, utlyser inntil sju masterstipend à 25 000 kroner til masterstudenter på EKUL som skriver masteroppgave innenfor dette området.

Temaer som kan være relevante er oppdragelsestenkning- og oppdragelsesdebatter, syn på barn og unges rolle i samfunnet, barn og unges oppfatninger av seg selv, ideer om forvaltning av unges fritid, eller idéhistoriske perspektiver på skolen. Vi forstår feltet bredt, er åpne for bruk av materiale fra et mangfold av sjangere og vil vurdere prosjekter av ulik art.

Stipendmottakerne forventes å levere masteroppgaven innenfor rammen av prosjektbeskrivelsen, samt å delta på faglige arrangementer i regi av forskergruppen.

Hvordan søke?

For å søke på stipendet, send prosjektbeskrivelse (5 sider + litteraturliste) til e-post: e.n.johnsen@ifikk.uio.no

Oppgi fullt navn, telefonnummer og e-postadresse i e-posten.

Prosjektene vil bli vurdert av en intern komité. Det vil bli lagt vekt på kvaliteten på prosjektet, herunder en klar og original problemstilling, god avgrensning av kildemateriale, gjennomførbarhet, samt prosjektets relevans for forskningsgruppa og det skisserte tematiske området.

For nærmere informasjon, ta kontakt med reidar.aasgaard@ifikk.uio.no eller e.n.johnsen@ifikk.uio.no

Søknadsfrist: 15. juni 2020

Publisert 15. apr. 2020 10:14 - Sist endret 17. apr. 2020 10:37