Utlysning av masterstipend på EKUL for høsten 2020

Forskningsprosjektet Lifetimes lyser ut to masterstipend til studenter på masterprogrammet i Europeisk kultur.

Stipendene vil tildeles studenter som er interessert i å skrive sin masteroppgave i tilknytning til prosjektet og delta i prosjektets aktiviteter i den aktuelle perioden. Informasjon om teoretisk rammeverk, arbeidspakker og aktiviteter finnes på prosjektets UiO-side så vel som på hjemmesiden temporalities.no. Søkere oppfordres til å ta kontakt med prosjektleder eller andre deltagere i arbeidet med søknaden.

Hvert stipend er på 25 000, der 20 000 utbetales ved tildeling, og de resterende 5 000 utbetales etter innlevering av ferdig masteroppgave.

Hvordan søke?

Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelsen som leveres som en del av eksamen i EKUL4002 – Prosjektutvikling for masterprogrammet i europeisk kultur. Prosjektbeskrivelsen må være bestått for at stipendet skal innvilges.

Søknaden sendes på e-post til studiekonsulent Mari Johanne Bordal Hertzenberg.

Lurer du på om stipendet kan være aktuelt for ditt masterprosjekt, ta kontakt med emneansvarlig på EKUL4002 Ellen Krefting.

Søknadsfrist: 2. juni 2020

Publisert 17. apr. 2020 10:36 - Sist endret 17. apr. 2020 10:36