Utlysninger: undervisningsassistenter EXPHIL03 og FIL-emner høsten 2020

IFIKK lyser ut stillinger som undervisningsassistent høsten 2020, på emnene EXPHIL03 – Examen philosophicum og FIL1001, FIL1002 og FIL1005.

Tilbudet på exphil er rettet mot masterstudenter i filosofi og EKUL-studenter med spesialisering i idéhistorie. Tilbudet på filosofi er rettet mot masterstudenter i filosofi. Tilsettingene gjelder for ett semester.

 

EXPHIL03

EXPHIL03 er et obligatorisk emne for alle bachelorstudenter ved UiO, og er delt inn i områdene filosofi- og vitenskapshistorie og etikk. Arbeidet som undervisningsassistent vil bestå i å assistere lærerne med å gi tilbakemeldinger på obligatoriske oppgaver studentene på emnet leverer. Til dette arbeidet benyttes Canvas, så en viss grad av kjennskap til Canvas er en fordel. Arbeidet vil primært foregå en periode i siste halvdel av oktober. I denne tiden vil arbeidet være intenst, og vi forventer minimum 70 arbeidstimer per assistent fordelt over 2 uker. Opplæring vil bli gitt. Lønnsplassering i lønnstrinn 44 (209,30 kroner per time).

 I søknaden er det fint om du gir en kort beskrivelse av hvem du er, motivasjonen din for å søke samt eventuell relevant erfaring. Vi ser etter studenter med gode analytiske evner og godt skriftspråk. Legg gjerne ved en kort skriveprøve, for eksempel de første 3-5 sidene av en oppgave eller annen akademisk tekst du har skrevet. Legg også ved en karakterutskrift. Ved vurdering av søknadene, vil det også bli lagt vekt på:

 • karakterer

 • relevant erfaring fra forskjellige typer skriftarbeid

 

FIL-emner

IFIKK lyser ut gruppelærer-stillinger i følgende emner for høsten 2020:

FIL1001 – Innføring i metafysikk/bevissthetsfilosofi 

FIL1002 – Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi

FIL1005 – Filosofihistorie frem til 1800 

FIL1005 har 9 dobbelttimer med gruppeundervisning spredt utover i semesteret, mens FIL1001 og FIL1002 har 6. Undervisningen foregår på norsk. Hver undervisningstime teller som tre timers arbeid. Lønnsplassering i lønnstrinn 44 (209,30 kr pr time).

Gruppeundervisningen på begge emnene gjennomgår utvalgte deler av pensum til nærmere diskusjon. På FIL1005 legges det i tillegg opp til at studentene gruppevis holder muntlige fremlegg som man kommenterer og som kan danne grunnlag for diskusjoner. Her inngår ingen skriftlige innleveringer som innebærer rettearbeid. FIL1001 og FIL1002 har ikke muntlige fremlegg, men til gjengjeld leverer studentene en skriftlig kvalifiseringsoppgave som gruppelærerne retter og kommenterer. For rettingen gis det en uttelling på 1,5 timer per student som oppgave rettes for. Begge emnene benytter Canvas, og noe kjennskap til Canvas er en fordel. Opplæring vil imidlertid bli gitt.

Når du søker, angi om du er interessert i én eller flere grupper. Gi en kort beskrivelse av dine filosofiske interesser, motivasjonen for å søke, fullførte relevante emner og oppnådd resultat i disse samt eventuell relevant erfaring. Legg også ved en karakterutskrift. Ved utvelgelse ser vi først og fremst på karakterer og hvor mange relevante emner søkeren selv har tatt. For å søke må du være registrert som student på programmet høsten 2020. FIL-gruppelærerstillingene er allerede utlyst, men da med feil info om lønn (den angitte lønna var for lav). Vi har fått søknader, og vil gjerne ha flere. Er du av dem som allerede har søkt, trenger du naturligvis ikke gjøre det igjen, men ønsker du å søke stillingene på exphil, skriv en egen søknad til dem.

Søknad for begge stillinger sendes til Tor Ivar Østmoe (t.i.ostmoe@ifikk.uio.no) med kopi til Gunnar Mangset (gunnar.mangset@ifikk.uio.no) omgående og senest innen fredag 17.4. Du vil motta svar på søknaden så raskt som mulig etter fristen. Svaret blir sendt til din studente-post. Eventuelle spørsmål om stillingene kan rettes til Tor Ivar Østmoe.

Publisert 13. mars 2020 13:53 - Sist endret 1. apr. 2020 17:32