Exphil-forelesningen 2018 - Åsa Wikforss: Kunnskap i post-sannhetens tid

Finnes det alternative fakta? Kan noe være sant for meg, men ikke for deg, eller er sannhet noe objektivt? Hvorfor tror vi så mye rart?

Forelesningen er åpen for alle.

Åsa Wikforss undersøker fenomenet post-sannhet fra et filosofisk og psykologisk perspektiv. Hun diskuterer hva kunnskap er, hvorfor vi er sårbare overfor feilinformasjon og hvilke psykologiske mekanismer som ligger bak faktaresistens.

Forelesningen blir holdt på svensk.

Etter forelesningen vil føresteamanuensis Rachel Sterken og professor Bjørn Ramberg kommentere og stille spørsmål før det blir åpnet opp for spørsmål fra salen. 

Førsteamanuensis Ingvild Torsen er ordstyrer.


Åsa Wikforss er professor i teoretisk filosofi ved Stockholms Universitet og  en av Sveriges mest fremtredende filosofer. Ved siden av en stor vitenskapelig produksjon er hun også svært aktiv i den svenske samfunnsdebatten i spørsmål rundt kunnskap og skole. I 2017 utga hun boken Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender, som tar til orde for å diskutere spørsmålet om hva kunnskap er, særlig i en tid da kunnskap møter motstand både i samfunnet, skolen og Det Hvite Hus.

Wikforss har opptrådd mye i svenske medier. Her er et par eksempler:

Arrangør

IFIKK
Publisert 3. sep. 2018 11:55 - Sist endret 28. sep. 2018 14:26