IFIKKs mastermarkering 2018

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk inviterer alle som har fullført eller fullfører et masterprogram hos oss i studieåret 2017-2018 til mastermarkering. Kandidatenes veiledere vil bli invitert, og det er mulig å ha med seg inntil to venner/familiemedlemmer.

Frist for påmelding er 31. mai. Påmelding via nettskjema.

Pent antrekk.

Illustrasjonstegning av kvinne som har fullført utdanning

Illustrasjon: Colourbox.no

Tentativt program

Fredag 15. juni kl. 15.15. Seremoni med presentasjon av kandidatene

  • Klokkespill ved Vegar Sandholt
  • Instituttleder Beate Elvebakk ønsker velkommen
  • Masterkandidater fra filosofi, ved fagleder Øystein Linnebo
  • Masterkandidater fra idéhistorie, ved fagleder Espen Schaanning
  • Masterkandidater fra klassisk, ved fagleder Anastasia Maravela
  • Masterkandidater fra kunsthistorie, ved fagleder Øystein Sjåstad
  • Kandidatenes tale
  • Klokkespill ved Vegar Sandholt

Ca. kl 16:00  Mingling og lett servering

Publisert 4. mai 2018 09:12 - Sist endret 4. mai 2018 09:15