AVLYST! EKUL-dagen 2020: Europa i krise?

AVLYST som tiltak for å hindre smitte av koronaviruset. Ulike forestillinger om Europa er et sentralt tema på masterprogrammet Europeisk kultur. Hva innebærer dagens diagnose om at Europa er i krise, og hvordan kan historiske perspektiver hjelpe oss til å forstå denne krisediagnosen? EKUL-programmet inviterer til debatt, og til informasjon om programmet med erfaringer fra studenter.

Bildet kan inneholde: arkitektur, trapp, urbant design.

Europeisk kultur er et tverrfaglig humanistisk masterprogram med fokus på framveksten av Europa som kunnskapssamfunn - og hvordan kunnskap har blitt sirkulert, forvaltet og formidlet fra greske filosofer til dagens Erasmus-utvekslingsprogram, Brexit og debatter om Europas framtid.

Opptakskrav for masterprogrammet er fordypning i et humanistisk fag, og emner innen historie og tekstlesning.

Program

14.15-15.15: Paneldebatt om Europa i krise, med EKUL-studentene Eilif Hartvedt, Kristine Næss og Idunn Skjæveland. Debatten ledes av Helge Jordheim, professor i kulturhistorie og underviser på EKUL.

15.15-16.00: Kort introduksjon til masterprogrammet ved Ellen Krefting, professor i idéhistorie og underviser på EKUL, med erfaringer fra praksisopphold, utveksling og masteroppgaveprosjekter ved EKUL-studentene Theodor Geelmuyden, Wanja Larsen, Rune Westvik og Evelyn Førstemann Nilsen.

Publisert 24. feb. 2020 13:13 - Sist endret 11. mars 2020 14:53