English version of this page

Exphil-forelesningen: Klimakrise og institusjonalisert fornektelse

Trenger verden nye institusjoner for å svare på de etiske utfordringene klimakrisen stiller dagens unge og fremtidige generasjoner overfor?

Klimademontranter med en plakat der det står "Climate justice now". Foto.

Årets exphil-foreleser, filosofen Stephen Gardiner, mener klimaendringene er en dyp etisk utfordring som krever nye institusjoner.

Foto: Markus Spiske, Unsplash.

Vi har nådd klimaets bristepunkt. I denne forelesningen gir filosofen Stephen Gardiner en skisse av den vanskelige situasjonen og foreslår en løsning. Slik han ser det er klimaendringene en dyp etisk utfordring, og nye institusjoner er nødvendig for å svare på denne.

Delta på Zoom-webinar 

Forelesningen vil bli tatt opp. Opptaket legges ut på nettsiden om Exphil-forelesningen i etterkant.

Årets Exphil-foreleser: Filosofen Stephen Gardiner

Portrett av professor og filosof Stephen Gardener.
Filosof Stephen Gardiner. Foto: University of Washington.

Stephen Gardiner kaller den etiske utfordringen ‘en perfekt moralsk storm’, og argumenterer for at dagens klimastrategier, inkludert Paris-avtalen, dessverre er utilstrekkelige for å møte denne stormen. En av grunnene til at dagens klimastrategier ikke virker, er de eksisterende institusjonenes tilkortkommenhet. Men dette grunnleggende faktum blir overraskende nok ignorert i de fleste diskusjoner om løsninger.

Gardiners intensjon er å konfrontere denne institusjonaliserte fornektelsen direkte. Han argumenterer for en fremtidig global konstitusjonell konvensjon, i slekt med den amerikanske konstitusjonelle konvensjonen fra 1787 som var opphavet til dagens regjeringsstruktur i USA. Dette deliberative forumet vil konfrontere det alvorlige «styringsgapet» som for tiden omgir bekymringen for de unge og for fremtidige generasjoner. Dessuten er de "åpenbare" innvendingene ikke så overbevisende som man kunne tro.

Kommentator: Alejandra Mancilla

Portrett av Alejandra Mancilla. Foto.
Filosof Alejandra Mancilla. Foto: UiO.

Alejandra Mancilla er professor i filosofi ved Institutt for filosofi, ide-og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), på Universitetet i Oslo. Hennes viktigste forskningsinteresser ligger innen politisk filosofi og miljøfilosofi.

I sitt pågående prosjekt "Dynamic Territory" undersøker Mancilla hvordan man kan løse interessekonflikter rundt land og naturressurser på globalt nivå når stabiliteten og forutsigbarheten til geografiske, klimatiske og demografiske faktorer ikke lenger kan tas for gitt.

Den årlige Exphil-forelesningen

Hvert år inviteres en innflytelsesrik filosof og dyktig formidler til å holde en forelesning om et aktuelt exphil-tema.

Forelesningen er åpen for alle våre studenter, og så lenge plassen tillater det: også alle andre interesserte. 

Les mer om den årlige Exphil-forelesningen. 

Publisert 4. sep. 2021 07:49 - Sist endret 25. aug. 2022 10:05