Tidligere IFIKK-studenter i jobb

Publisert 11. okt. 2011 10:18

Fra 1.august i år er filosof Lene Bomann-Larsen ansatt som forskningskoordinator ved Krigsskolen (KS) som utdanner offiserer i Hæren og tildeler bachelorgrader i militære studier.

Publisert 11. okt. 2011 10:17

Navn: Kjetil Kolsrud Jåsund.

Grad: Cand. philol. i filosofi.

Stilling: Avdelingsdirektør.

Arbeidsgiver: Nærings- og handelsdepartementet.

Publisert 11. okt. 2011 10:15

Navn: Henrik Syse.

Grad: Dr. art. i filosofi.

Stilling: Forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), redaktør for Journal of Military Ethics, samt frilanser og foredragsholder.

Publisert 11. okt. 2011 10:13

Navn: Anne Rose Røsbak Feragen.

Grad: Master i filosofi.

Stilling: Lærer og konsulent.

Arbeidsgiver: Humanistisk Akademi.

Publisert 11. okt. 2011 10:10

Navn: Nora Ceciliedatter Nerdrum

Grad: Cand. Philol. Hovedfag kunsthistorie

Stilling: Kurator

Arbeidsgiver: Kistefos-museet.

Publisert 11. okt. 2011 10:10

Navn: Anne Elisabeth Sæther

Grad: Master i arkeologi, kunsthistorie og konservering, studieretning kunsthistorie

Stilling: Fagkonsulent i sekretariatet for Den kulturelle skolesekken

Arbeidsgiver: Oslo kommune, Utdanningsetaten.