Anne Elisabeth og Den kukturelle skolesekken

Navn: Anne Elisabeth Sæther

Grad: Master i arkeologi, kunsthistorie og konservering, studieretning kunsthistorie

Stilling: Fagkonsulent i sekretariatet for Den kulturelle skolesekken

Arbeidsgiver: Oslo kommune, Utdanningsetaten.

Den kulturelle skolesekken

Anne Elisabeth jobber i sekretariatet for Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo. Dks har ansvar for å sette sammen og administrere et kulturprogram for alle Oslos grunnskoleelever. Programmet lar elevene få møte profesjonelle aktører innen kunst- og kulturfeltet i skoletida. Hennes arbeidsoppgaver er å administrere kulturprogrammet ved å kvalitetssikre tilbudene, utarbeide informasjonsmateriell og følge opp turnèplaner.

Kunsthistorieutdannelsen har ikke bare gitt henne bred kunnskap om kunstfeltet, men også en viktig forståelse av kulturens rolle i samfunnet.

Publisert 11. okt. 2011 10:10