Anne Rose - lærer og konsulent ved Humanistisk Akademi

Navn: Anne Rose Røsbak Feragen.

Grad: Master i filosofi.

Stilling: Lærer og konsulent.

Arbeidsgiver: Humanistisk Akademi.

Jeg holder kurs for arbeidslivet i temaer som etikk, kommunikasjon og menneskesyn. Jeg gjør også en del konsulentarbeid som for eksempel å utvikle undervisnings- og testmateriell til bruk i etterutdanning for medarbeidere eller ledere. Det beste med jobben min er at jeg får innblikk i ulike virksomheter og dermed god kjennskap til norsk arbeidsliv. Jeg setter også pris på at arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende.

Med undervisning i filosofiske temaer er utdanningen en forutsetning for å fylle stillingen. Jeg har dessuten god bruk for generelle akademiske ferdigheter som språklig presisjon og evnen til å analysere.

Publisert 11. okt. 2011 10:13 - Sist endret 11. okt. 2011 10:17