Kjetil - avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet

Navn: Kjetil Kolsrud Jåsund.

Grad: Cand. philol. i filosofi.

Stilling: Avdelingsdirektør.

Arbeidsgiver: Nærings- og handelsdepartementet.

Jeg er avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet, og leder seksjon for forskning og teknologiutvikling. Det er spennende å jobbe i grenseland mellom fag og politikk, innenfor et viktig område som forskning, verdiskaping, fremtidig næringsliv og internasjonalt samarbeid. Høyt tempo og engasjerte medarbeidere bidrar til å gjøre jobben krevende og utviklende.

På filosofi fordypet jeg meg i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi. Som støttefag valgte jeg statsvitenskap og samfunnsgeografi. Forståelse av forskning har absolutt bidratt til å gjøre jobben enklere.

Publisert 11. okt. 2011 10:17