Filosofi i offisersutdanningen

Fra 1.august i år er filosof Lene Bomann-Larsen ansatt som forskningskoordinator ved Krigsskolen (KS) som utdanner offiserer i Hæren og tildeler bachelorgrader i militære studier.

Underviser i folkerett
Bomann-Larsen leverte sin doktoravhandlling i filosofi med tittelen Reconstructing the Moral Equality of Soldiers i 2007. Stillingen som forskningskoordinator går ut på å legge til rette for og støtte kunnskapsutviklingen ved skolen, og å sette i gang og drive forskningsprosjekter som er relevante for utdanningsløpet og for Hæren. - Dertil kommer undervisning og veiledning av kadettene, særlig i vitenskapsteori, forskningsetikk og metode, og forhåpentligvis også i militær etikk og folkerett, forteller Bomann-Larsen.


Viktig å delta på flere arenaer
- Avhandlingen er mye av grunnen til at jeg fikk denne jobben, sier hun. - Men det har også vært avgjørende at jeg har brukt tid på forskjellige aktiviteter mens jeg var på IFIKK og tidligere; undervisning og veiledning, deltakelse i forskningsprosjekter, formidling mot samfunnet gjennom å skrive lærebøker, og organisering av konferanser og deltakelse i nasjonale og internasjonale faglige nettverk, i tillegg til å publisere vitenskapelige artikler.

Beholder forbindelsene med filosofimiljøet
 - Jeg var ansatt ved IFIKK i nærmere ni år, først som stipendiat ved Etikkprogrammet, og senere som NFR-finansiert post-doc og forsker ved et NFR-finansiert forskningsprosjekt. Jeg er affiliert med Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN), og ønsker å fortsette med det for å bevare min forbindelse til filosofimiljøet ved UiO. Jeg har jobbet både med krigsetikk og nevroetikk ved IFIKK, men også mer generelt med etisk teori, ansvarsteori og politisk filosofi.

- Jeg har også drevet med forskningsetikk og patentetikk, og det kunne sikkert blitt et par ekstra vitenskapelige artikler også hvis jeg ikke hadde drevet med så mye annet ved siden av. Men jeg tror nok ikke det ville vært et strategisk klokt valg når jeg nå skulle ut i arbeidslivet, avslutter Bomann-Larsen.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 11. okt. 2011 10:18 - Sist endret 17. mars 2014 09:52