Nora på Kistefoss

Navn: Nora Ceciliedatter Nerdrum

Grad: Cand. Philol. Hovedfag kunsthistorie

Stilling: Kurator

Arbeidsgiver: Kistefos-museet.

Nora Ceciliedatter Nerdrum er kurator på Kistefoss-museet

Som kurator med ansvaret for utstillingene i kunsthallen ved museet og museets skulpturpark jobber hun med utvelgelse, kontekstualisering og presentasjon av verkene og utstillingene. I tillegg har hun administrative oppgaver som budsjettansvar, praktisk tilrettelegging og utarbeidelse av kataloger i forbindelse med utstillingene. Hun jobber opp mot kunstnere, agenter, gallerister, samlere og publikum og ønsker å finne fram til måter å presentere kunst på som øker publikums forståelse, samtidig som den fremprovoserer aktiv deltakelse fra publikum.

Publisert 11. okt. 2011 10:10