Henrik - forsker ved PRIO

Navn: Henrik Syse.

Grad: Dr. art. i filosofi.

Stilling: Forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), redaktør for Journal of Military Ethics, samt frilanser og foredragsholder.

Som forsker på PRIO har jeg jevnlig ansvar for å koordinere og lede forskningsprosjekter. For tiden er jeg tilknyttet et større forskningsprosjekt om religion og krigens etikk. Ellers har jeg en del undervisning, bl.a. for Bjørknes Høyskole og også noen ganger på UiO. Og så veileder jeg studenter, og jeg skriver artikler, både forskningsartikler og populærvitenskapelige bidrag.

Det er flott å få være del av et forskningsmiljø hvor jeg kan variere mellom å forske selv, redigere og publisere det andre forsker, og få lov til å veilede studenter. Utdanningen min i filosofi bruker jeg hver eneste dag, direkte og indirekte.

Publisert 11. okt. 2011 10:15 - Sist endret 11. okt. 2011 10:17