English version of this page

Retningslinjer - format på masteroppgaver ved IFIKK

Her finner du retningslinjer for format på masteroppgaven.

Retningslinjene er veiledende. Masteroppgaven er ditt arbeid og til syvende og sist er det ditt valg hvordan oppgaven skal se ut innenfor rammene av et akademisk arbeid.

Grafiske retningslinjer for normalside i masteroppgaven

 • A4-ark med både venstre- og høyremarg
 • linjeavstand 1,5 (unntak sitater, fotnoter)
 • margen bør være på 2,5-3 cm
 • skrifttype som er tilsvarende Times New Roman 12 pkt (skriftbildet skal ikke gi vesentlig mer eller mindre tekst pr side)
 • paginering nederst på siden: midtstilt eller alternerende fra høyre til venstre annenhver side

Dette formatet egner seg for dobbeltsidig trykking av oppgaver. I tabeller, fotnoter eller lengre sitater kan du benytte mindre skriftstørrelse og enkel linjeavstand, så framt det fremdeles er godt å lese. Se ellers retningslinjer for din referansestil.

Anbefalt oppsett på oppgaven:

 1. forside
 2. forord med takksigelser (maks 1/4-side)
 3. sammendrag (maks. 1 side)
 4. innholdsfortegnelse
 5. brødtekst (innledning, hoveddel, avslutning/konklusjon)
 6. litteraturliste
 7. eventuelle vedlegg, f.eks. billedkatalog

Brødtekst og noteapparat/kildehenvisninger teller med i sideantallet. Se ditt oppgaveemne for hvor mange sider oppgaven skal være på.

Informasjon som bør være på forsiden:

 • oppgavens tittel (undertittel)
 • navnet ditt
 • masteroppgave i [fag]
 • veileders tittel og navn [førsteamanuensis NN]
 • Universitetet i Oslo
 • Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
 • år og semester

Dersom du vil ha UiO-symbol på forsiden kan du klippe det ut fra en DUO-mal.

Forord

Alle masteroppgaver skal ha et forord, hvor det blant annet skal fremgå hvem som har vært veileder og over hvilken tidsperiode veiledningen har funnet sted. Det er vanlig å takke alle som har bidratt positivt til masteroppgaven din i forordet. Forordet skal ikke være lenger enn 1/4-side.

Sammendrag

 • maksimalt 1 side
 • skrives på engelsk eller norsk
 • angir de viktigste forskningsresultatene i oppgaven
 • rettes mot publikum utenfor universitetssamfunnet
Publisert 16. sep. 2014 14:21 - Sist endret 7. nov. 2016 10:45