English version of this page

Framdriftsrapport og obligatoriske aktiviteter knyttet til masteroppgaven

Framdriftsrapporten er et spesielt viktig oppfølgingsverktøy for 60 studiepoengs masteroppgaver, men du må også kjenne til sjangeren dersom du skulle trenge å søke om et ekstra semester.

Framdriftsrapport

Der hvor arbeidet med masteroppgaven strekker seg over tre semestre, skal du levere framdriftsrapport for å vise at du jobber med oppgaven og har framdrift i arbeidet. Dette gjelder kunsthistorie, filosofi, og 60 studiepoengs oppgave i idehistorie. Du må se på emnesiden til ditt masteroppgaveemne for å se når du skal levere framdriftsrapport. Konsekvenser ved ikke å levere framdriftsrapport, kan være å ikke få innvilget ekstra semester dersom du skulle trenge det.

Dersom du blir forsinket i arbeidet med masteroppgaven og må søke om et ekstra semester, må du også levere framdriftsrapport som del av søknaden. Dette gjelder uansett fag og uansett om masteroppgaven er på 30 eller 60 studiepoeng.

Framdriftsrapport må inneholde:

  • kort oppsummering av hva du har gjort dette semesteret (hvor mye du har skrevet og levert til veiledning, hva du har utført av kildesøk/litteraturstudier, utfordringer du har hatt)
  • arbeidsmål og planer for hva du skal gjøre det neste semesteret
  • hvor mange ganger du har hatt kontakt med veileder og i hvilken form

Disse punktene bør ikke utgjøre mer enn én side til sammen. I tillegg må rapporten inneholde:

  • din disposisjon for masteroppgaven: en klar disposisjon vil erfaringsmessig lette skrivearbeidet fordi det gir deg en struktur å forholde deg til
  • litteraturliste med oversikt over originalverker og øvrig litteratur og kilder du bruker i oppgaven

Disse to punktene bør ikke utgjøre mer enn to sider til sammen. Rapportens totale lengde bør samlet ikke komme på mer enn tre sider.

Obligatoriske aktiviteter knyttet til masteroppgaven

På samme måte som ved andre eksamener, må obligatoriske aktiviteter knyttet til masteroppgaven være godkjent før du kan levere oppgaven og fremstille deg til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter til masteroppgaven kan være:

  • veiledning
  • framdriftsrapport
  • framlegg eller presentasjon av oppgaven i et faglig forum
  • muntlig eller skriftlig presentasjon for publikum
  • gruppearbeid, deltagelse på konferanse

Se ditt masteremne for å finne hvilke obligatoriske aktiviteter som gjelder deg.

Publisert 16. sep. 2014 14:21 - Sist endret 7. nov. 2016 10:43