Olav Gjelsvik

Olav Gjelsvik arbeider og publiserer i en rekke av hovedområdene i filosofien, blant annet i metafysikk, erkjennelsesteori, språkfilosofi, vitenskapsfilosofi, og har i det siste fokusert på handlingsfilosofi som en svært lovende inngang til noen av de dypeste spørsmål i filosofien. Han har også engasjert seg i anvendt filosofi.

Du kan lese mer om Olavs forskning her.

Publisert 12. des. 2019 10:00 - Sist endret 12. des. 2019 10:00