Dag Haug

Dag Haug veileder masteroppgaver i gresk og latin, særlig innen lingvistikk, syntaks og semantikk. Dag jobber 50 % på IFIKK og 50 % på Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Aktuelle forskningsprosjekter:

  • PROIEL
  • DAMOS
  • digital humaniora

Her kan du lese mer om Dags forskning og undervisning.

Publisert 17. sep. 2014 11:39 - Sist endret 14. mai 2019 08:43