Periodisk evaluering av emner ved IFIKK

I menyen til venstre finner du rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK, sortert på semester. Rapportene er i pdf-format.