Rangering og prioritering av søkere til kunsthistorieemner med ekskursjon til utlandet

Til kunsthistorieemner med ekskursjon til utlandet rangerer vi kvalifiserte søkere dersom vi får flere søkere enn vi har plasser til. Nedenfor ser du liste over hvordan søkere rangeres.

Det er viktig at du dokumenterer hvilket program du har studierett på, i tillegg  hvilke eksamener du har tatt og du er meldt til, for at du skal blir rangert riktig.

Rangeringsliste for kunsthistoriske ekskursjonsemner i prioritert rekkefølge:

1. UiO-programstudenter:

  1. studenter med 80-gruppe (fordypningsgruppe) i kunsthistorie / Masterstudenter i kunsthistorie og visuelle studier. For emnet KUN2016 vil søkere som har søkt og er kvalifisert til opptak på ROMA2020 og KUN2016 bli prioritert.
  2. Studenter med 40-gruppe (støttegruppe) i kunsthistorie

2. Programstudenter fra andre læresteder:

  1. Studenter med 80-gruppe (fordypningsgruppe) i kunsthistorie
  2. Studenter med 40-gruppe (støttegruppe) i kunsthistorie

3. Enkeltemnestudenter.

 

Hvis det er nødvendig å rangere innad i grupperingene vil karakterer og om anbefalte forkunnskaper er dekket, avgjøre om du får tilbud om opptak.

 

Publisert 9. okt. 2012 12:44 - Sist endret 4. mai 2018 10:28