IFIKKs utvekslingsavtaler

Instituttet har en rekke utvekslingsavtaler med ulike utenlandske universiteter.

Utvekslingsavtaler ved IFIKK

Hvis du velger å studere innenfor et av fagområdene filosofi, idehistorie, kunsthistorie eller klassiske språk, kan du reise utenlands gjennom en av instituttets utvekslingsavtaler.

De fleste av våre avtaler er Erasmusavtaler.

Utvekslingsavtaler ved HF fakultetet

HF fakultetet har etablert utvekslingsavtaler på vegne av fagmiljøene som alle HF studenter kan søke på. Se fakultetes oversikt over aktuelle studiesteder. Mer informasjon om søknadsprosess og godkjenning av utenlandsstudier finner du på HFs sider om utveksling.

Utvekslingavtaler ved UiO

UiO har etablert en rekke utvekslingsavtaler. Dette er avtaler som er forhandlet fram i samarbeid med flere fagmiljøer, og ledige plasser kan søkes av studentene uavhengig av fagtilhørighet. Noen plasser kan imidlertid være øremerket fagmiljøer.

Nordlys-nettverket

Dersom du ønsker å studere ved et universitet i Norden kan du gjennom Nordlys-nettverket søke om utveksling til de fleste universitetene i Norden. 

Søknadsfrist og opptak

Det er felles søknadsfrister for alle UiO-studenter som ønsker å reise ut på delstudier gjennom UiO: 15. februar for utreise i påfølgende høstsemester og 15. september for utreise i påfølgende vårsemester.

Les mer om hvordan du søker.

Publisert 7. juni 2010 16:37 - Sist endret 17. des. 2019 12:32