Forside

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle instituttets emner

Personer

Finn ansatte og studenter

Forskning

Oslo Miljøhumaniora

Forsknings- og utdanningsinitiativet Oslo School of Environmental Humanities (OSEH).

HEI: Kulturarv ved UiO

Forsknings- og utdanningsinitiativet Heritage Experience Initiative (HEI).

Senter for islam- og midtøstenstudier

Senteret er et tverrfaglig samarbeid for å forstå utviklingen i Midtøsten og Nord-Afrika. 

Senter for museumsstudier

Senteret forsker på museer og kunnskapshistorie, museer og identitetspolitikk og hvordan museer konstituerer og forvalter kultur og natur. 

Samarbeid med IKOS

Vi har kompetanse i språk, kultur og samfunn

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter
  • Student i praksis

Tjenester og verktøy

Publikasjoner

  • jorgen-moe-folkevisene Jørgen Moe og folkevisene 28. mars 2019 14:42

    Til forskjell fra folkeeventyrene har Jørgen Moes pionerarbeid med å samle og studere norske folkeviser vært lite kjent.

  • magic Medicine, Magic and Art in Early Modern Norway 21. juni 2018 13:37

    Ny bok på Palgrave Macmillan fra Ane Ohrvik om hvordan magi og medisin ble sett på som praktisk og hellig i Norge og Europa fra 1650 til 1850-tallet.

Nye ansatte

IKOS i sosiale medier