Forside

Tre studenter på campus som prater og ler. Foto.

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle instituttets emner

Finn ansatte og studenter

Forskning

Oslo Miljøhumaniora

Forsknings- og utdanningsinitiativet Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) skal styrke forskning og utdanning knyttet til kritiske klimaspørsmål og klimautfordringer.

HEI: Kulturarv

Forsknings- og utdanningsinitiativet Heritage Experience Initiative (HEI) skal utvikle kritisk kulturarvsforskning i tett samarbeid med kulturarvsektoren, og vil eksperimentere med nye former for undervisning.

Senter for islam- og midtøstenstudier

Senteret er et tverrfaglig samarbeid for å forstå utviklingen i Midtøsten og Nord-Afrika. 

Senter for museumsstudier

Senteret forsker på museer og kunnskapshistorie, museer og identitetspolitikk og hvordan museer konstituerer og forvalter kultur og natur. 

Samarbeid med IKOS

Vi har kompetanse i språk, kultur og samfunn

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter
  • Student i praksis

Tjenester og verktøy

Nye ansatte

IKOS i sosiale medier