Søk i Institutt for kulturstudier og orientalske språk


Viser treff 1–20 av 33 for «Berit S Thorbjørnsrud»

Berit S Thorbjørnsrud - Department of Culture Studies and Oriental Languages

Berit S Thorbjørnsrud Professor - Middle East Studies Norwegian version of this page Email b.s.thorbjornsrud@ikos.uio.no Phone +47 22858196 Mobile...

Berit S Thorbjørnsrud - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Berit S Thorbjørnsrud Professor - Midtøstenstudier English version of this page E-post b.s.thorbjornsrud@ikos.uio.no Telefon +47 22858196...
Treff fra uio.no

Nefissa Naguib - Department of Social Anthropology

Brynjar Lia - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

undersåtter? Jihadistbevegelsens syn på kristne minoriteter i Midtøsten", I: Berit S Thorbjørnsrud (red.), De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet...

Brynjar Lia - Department of Culture Studies and Oriental Languages

lydige undersåtter? Jihadistbevegelsens syn på kristne minoriteter i Midtøsten", I: Berit S Thorbjørnsrud (red.), De kristne i Midtøsten. Kampen for...

Stephan Guth - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

- 142 Guth, Stephan (2015). Kristnes bidrag til islamsk kultur og arabisk identitet, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.), De kristne i Midtøsten. Kampen for...

Universalism and Nationalism in the Orthodox Church of Norway - Department of Culture Studies and Oriental Languages

development of orthodoxy in Norway. Published June 1, 2010 3:48 PM - Last modified Apr. 6, 2020 10:59 AM Participants Berit S Thorbjørnsrud Detailed list of...

Bernt Brendemoen - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

. 103-113. Kristne i Tyrkia – fra maktfaktor til marginal minoritet. I: Thorbjørnsrud, Berit S. (red.): De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet...

Bernt Brendemoen - Department of Culture Studies and Oriental Languages

maktfaktor til marginal minoritet. I: Thorbjørnsrud, Berit S. (red.): De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet . Cappelen Damm Akademisk 2015. s. 75-94...

Nora Stene - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Stene, Nora (2015). Mobilisering og motstand: Den koptiske søndagsskolen, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.), De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet...

Nora Stene - Department of Culture Studies and Oriental Languages

motstand: Den koptiske søndagsskolen, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.), De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet . Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82...

Artikler - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

” ". Television and New Media : 1-16. Thorbjørnsrud, Berit S. " Den glemte historien. Kristne på den arabiske halvøy ". Babylon - Nordisk tidsskrift for...

Articles - Department of Culture Studies and Oriental Languages

” ". Television and New Media : 1-16. Thorbjørnsrud, Berit S. " Den glemte historien. Kristne på den arabiske halvøy ". Babylon - Nordisk tidsskrift for...

Stephan Guth - Department of Culture Studies and Oriental Languages

identitet« [Christians’ contribution to Islamic culture and Arab identity]. In: De kristne i Midtøsten: Kampen for tilhørighet , ed. Berit S. Thorbjørnsrud...

Christians in the Middle East - only at museums? - Department of Culture Studies and Oriental Languages

:58 AM - Last modified June 24, 2016 9:10 AM Contact Berit Thorbjørnsrud b.s.thorbjornsrud@ikos.uio.no Participants Berit S Thorbjørnsrud Bernt...

Kari Vogt - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

). Å være som en kledning for hverandre ... Ekteskap og rettspraksis i islamsk tradisjon, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.), Evig din? Ekteskaps- og...

Kari Vogt - Department of Culture Studies and Oriental Languages

en kledning for hverandre ... Ekteskap og rettspraksis i islamsk tradisjon, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.), Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner...

Material Culture and the Materiality of Culture - Department of Culture Studies and Oriental Languages

Jacobus Teeuwen Kyrre Kverndokk Arne Bugge Amundsen Brita Brenna Hanna Havnevik Bernt Brendemoen Vladimir Tikhonov Berit S Thorbjørnsrud Lise Camilla Ruud...

Kristne i Midtøsten: kamp om tilhørighet - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Edzard Anne Hege Grung Stephan Guth Bård Kårtveit Oddbjørn Birger Leirvik Brynjar Lia Nora Stene Berit S Thorbjørnsrud Sven Thore Kloster Kari Vogt Anne...

Makt eller avmakt: Religiøse ledere i Norge - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Thorbjørnsrud b.s.thorbjornsrud@ikos.uio.no 22858196 Alexa Døving c.a.doving@hlsenteret.no 22842121 Deltakere Berit S Thorbjørnsrud Kari Vogt Nora Stene Oddbjørn...

Materiell kultur og kulturens materialitet - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

-22854933 Deltakere Bjarne Rogan Saphinaz Amal Naguib Arne Bugge Amundsen Bernt Brendemoen Brita Brenna Hanna Havnevik Kyrre Kverndokk Nora Stene Berit S...