Webpages tagged with «Sagn»

Published Jan. 30, 2015 12:38 PM

Sagene i databasen er organisert etter en såkalt typekatalog. I basen er det mulig å klikke seg frem til enkeltvarianter via sagnkatalogens typefortegnelse. Det kan også gjøres søk i databasens mange oppskrifter på samler og på sted . Et kart gjør det enkelt med fylkesvise søk. I tillegg kan det gjøres fritekstsøk på tvers av eventyr- og sagngenrene.

Published Dec. 18, 2013 10:46 AM