English version of this page

IKOS-stab

Postadresse Postboks 1010 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36
P. A. Munchs hus
0371 Oslo
Stedkode 143201

Ansatte

Listen inneholder 20 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Andersen, Kari Seniorkonsulent +47 22858468 kari.andersen@ikos.uio.no
Azak, Nalan Stipendiat +47 22854776 nalan.azak@ikos.uio.no
Bøyum, Malene Seniorkonsulent +47 22854379 malene.boyum@ikos.uio.no Studieadministrasjon, Midtøsten-studier, Middle East Studies, South Asian Culture and Society, Sør-Asia
Chen, Lu Stipendiat +47 22857192 lu.chen@ikos.uio.no Kina, Environmental Humanities
Djordjilovic, Olga Seniorrådgiver +47 22854326 olga.djordjilovic@ikos.uio.no
Grulovic, Dragana Førstekonsulent +47 22844403 dragana.grulovic@ikos.uio.no Studieadministrasjon, Japansk med Japan-studier, Japanese studies
Hellebø, Maria Natvik Seniorkonsulent +47 22854830 m.n.hellebo@ikos.uio.no Koordinator, Statistikker og rapporter, Superbruker, Studieadministrasjon, Kulturhistorie, Museologi og kulturarvstudier, Veiledning
Jacobsen, Stine Alling Stipendiat +47 22854914 s.a.jacobsen@ikos.uio.no Kulturhistorie, Museer og museologi
Jensen, Lene Ørbech Seniorkonsulent +47 22 85 52 34 l.o.jensen@ikos.uio.no Studieadministrasjon, Midtøsten-studier; Middle East Studies; South Asian Culture and Society; persisk; tyrkisk
Kuløy, Ragnhild Maya Leslie Seniorkonsulent +47 22856060 r.m.l.kuloy@ikos.uio.no
Kvedaraite, Vita Rådgiver +47 22854724 vita.kvedaraite@ikos.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, FECCS
Langseth, Kari Seniorkonsulent +47 22844403 kari.langseth@ikos.uio.no
Ljungberg, Erik Vitenskapelig assistent +47 46535582 (mob) eriklju@student.ifikk.uio.no
Lu, Nguyen Nhung Forsker +47 22856981 n.n.lu@ikos.uio.no Japan
Ovesen, Sigurd Førstekonsulent sigurd.ovesen@ikos.uio.no
Rebne, Ragnhild Kontorsjef +47 22855926 ragnhild.rebne@ikos.uio.no
Remvik, Steffen Rådgiver +47 22854278 steffen.remvik@ikos.uio.no Personaladministrasjon
Skramstad, Hanne Avdelingsleder +47 22855924 hanne.skramstad@ikos.uio.no Studieleder, Studieadministrasjon
Sritharan, Sathya Rådgiver +47 22854921 sathya.sritharan@ikos.uio.no
Tørud, Carina Bjerk Seniorkonsulent +47 22858223 c.b.torud@ikos.uio.no OSEH, Miljøhumaniora, Environmental Humanities, Honours Certificate in Environmental Humanities and Sciences