Knut Hermundstad Aukrust

Professor Emeritus
Image of Knut Hermundstad Aukrust
Room 430 PAM
Username

Academic Interests

 • Cultural interchanges in the Spanish history
 • Collective memory
 • Religion and encounters
 • Heritage
 • Modern culture
 • Rap and Hip-Hop

Ongoing research

The project Cultural Interchanges in Iberia (pdf) is composed of different studies of Spanish culture, dealing with cultural meetings in Iberia in the past and the present.

Higher education and employment history

 • Dr. philos 1990 at the University of Oslo.
 • Research fellow at The faculty of Theology 1982-1989.
 • Senior archivist  the National arcives of Norway 1989-1990.
 • Assistant professor at the Department for culture studies in 1993.
 • Professor of cultural history since 2002.

Appointments

 • Head of the Department of Culture Studies at the University of Oslo,1997-2002
 • President at the Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities 2001-2007
Tags: Cultural history, Cultural heritage, Folklore, Popular culture, Rituals, Church history, Spanish history

Publications

 • Aukrust, Knut (2018). Life Prisoner and Master Thief. Constructions of a National Hero. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 74, p. 149–180.
 • Aukrust, Knut (2018). Sefarad. Religion, geografi og genealogi. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 7(1), p. 63–81. Full text in Research Archive
 • Aukrust, Knut (2014). «Aa, jeg ved en sæter» ­– Litt om fjell, folk og tro. In Esborg, Line & Johannsen, Dirk (Ed.), "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-772-5. p. 145–160.
 • Aukrust, Knut (2013). Olav Bø (1918-1998). In Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (Ed.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-723-7. p. 249–266.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2012). "Fredelig sameksistens med muslimer er umulig", Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen. Flamme forlag. ISSN 978-82-02-38170-7. p. 306–329.
 • Aukrust, Knut (2011). Mission Impossible. Troll, St. Olav og Herkules. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter. ISSN 0332-6217. p. 163–192.
 • Aukrust, Knut (2009). Santiago i Granada: Fabrikasjoner av et hellig sted. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 110(4), p. 216–255.
 • Aukrust, Knut (2006). "Utmeldt i hundre - og like blid?" Fenomenet utmelding av Den norske kirke, sett i historisk perspektiv. In Winsnes, Ole Gunnar (Eds.), Tallenes tale 2005. Perspektiver på statistikk og kirke. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-2101-5. p. 153–174.
 • Aukrust, Knut (2005). Det informerte samtykke og andre kategoriske imperativ. Om feltarbeidets etikk. In Gustavsson, Anders (Eds.), Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-658-8. p. 219–242.
 • Aukrust, Knut (2005). Fra Dybbøl til trøbbel: Christopher Bruun som biografisk utfordring. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 3(2), p. 29–47.
 • Aukrust, Knut (2005). Me Against the World. Avmaktens konfigurasjoner i rap-musikken. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. ISSN 0008-1345. 92/93, p. 89–111.
 • Aukrust, Knut (2004). Is There Heaven For G's? Om rap-musikk, vold og religion. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. p. 40–47.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2001). Arkiv for kirkehistoriske tradisjoner. In Lavold, Bente (Eds.), Harry Fett Minneseminar 1875-2000. 8. oktober 2000 på Norsk Folkemuseum. Kontinuitet og konfesjonalitet. Den lutherske praxis pietatis og kirkerommets funksjon 1500 - 1800. Unipub forlag/Institutt for Kulturstudier. ISSN 82-92298-01-0. p. 85–90.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Stammende røster: Machiavelli, Kinck og ... jeg. In Brandt, Johann Rasmus & Eriksen, Roy Tommy (Ed.), Nærhet og avstand. Kulturelle forbindelser mellom Norden og Italia gjennom tidene. Novus forlag, Oslo. ISSN 82-7099-318-2. p. 125–169.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Et tidsskrift for norsk teologi. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 101(1), p. 3–16.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Christopher Bruuns nasjonale Jesus. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 101(3), p. 193–203.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Livsløp og livsverden. In Aukrust, Knut Hermundstad & Eriksen, Anne (Ed.), Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger. Novus forlag, Oslo. ISSN 82-7099-311-5. p. 87–108.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Tro og vantro i kirke og kultur, Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskifte. Pax Forlag. ISSN 82-530-2081-3. p. 273–294.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1998). Fra systemkritikk til sektordiakoni, Diakoni og samfunn. Norges forskningsråd. ISSN 82-12-01058-9. p. 27–60.
 • Hodne, Bjarne; Amundsen, Arne Bugge; Aukrust, Knut Hermundstad; Eriksen, Anne & Johnsen, Birgit Hertzberg (1998). Norvceg. Tidsskrift for folkloristikk. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 41(2).

View all works in Cristin

 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2020). Historien om l’Alfàs del Pi – Fra muslimer til nordmenn. Novus Forlag. ISBN 978-82-8390-040-8. 166 p.
 • Aukrust, Knut (2020). Folkevennen og Mestertyven. Ole Vig og Ole Pedersen Høiland. Spartacus. ISBN 9788230402757. 216 p.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2017). Spansk-norske affærer. La Compañia de Maderas 1857-2008. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282654128. 400 p.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2016). Solidaritet med Spania 1936-1939. Forlaget knorte. ISBN 978-82-999935-1-7. 46 p.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2015). Los noruegos y las naranjas de Valencia. Forlaget knorte. ISBN 978-82-999935-0-0. 56 p.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2014). Spania og vi. Nordmenn før oss. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-780-0. 394 p.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Spansk gullalder og arven fra jøder og muslimer. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3434-8. 348 p.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2008). Kulturmøter i spansk historie - fra berbere til bergensere. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-508-0. 468 p.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Eriksen, Anne (1999). Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger. Novus forlag, Oslo. ISBN 82-7099-311-5.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (1998). Fra skuff til skjerm. U-forlaget,Oslo. ISBN 82-00-12670-6.
 • Hodne, Bjarne & Aukrust, Knut Hermundstad (1998). Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og kultur. Universitetetsforlaget. ISBN 82-00-12670-6. 223 p.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Furre, Berge Ragnar (1998). Diakoni og samfunn. Norges forskningsråd. ISBN 82-12-01058-9. 101.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (1998). Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og litteratur. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (1998). Universitetsforlaget, Oslo.

View all works in Cristin

 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2015). Hjelp Spania. Bergensere og borgerkrigen. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2015). Den glemte bergenser. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Aukrust, Knut (2015). St. Olav i Lom. Heim og bygd. ISSN 0802-7471.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud & Aukrust, Knut (2012). Al-Andalus: Myter og motmyter. Seminar i samarbeid med Knut Aukrust .
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud & Aukrust, Knut (2012). Respondent bokpresentasjon: Spansk gullalder, historiens relevans og religiøst mangfold.
 • Aukrust, Knut (2011). Visigoterne i spansk historie.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Jøder og muslimer må ikke tåles. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Det jødiske og muslimske paradis. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Sluttreplikk (til Finn Olstad). Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Islamofile drømmerier? Replikk til Finn Olstad. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). En ny ånd fra Asturia (om Asturiasprisene). Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Glem ikke al-Andalus. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Aukrust, Knut (2011). Samtaler ved Cajamarca. Fortellinger om religion og humanitet. Fortid. ISSN 1504-1913. 8(4), p. 23–29.
 • Aukrust, Knut (2011). Remembering Sepharad. Jews in Spain before and after 1492.
 • Aukrust, Knut (2010). Ghetto-cultures between holocaust and hip-hop.
 • Aukrust, Knut (2010). Olav den hellige og Herkules. [Radio]. Radioselskapet NRK P2.
 • Aukrust, Knut (2010). Debatt om tilbakelevering av kunst som tyskerne hadde stjålet fra jøder i Ungarn. [Radio]. Kulturnytt NRK P2.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2009). Kulturmøter i spansk historie - et streiftog.
 • Aukrust, Knut (2009). Sefarad - jødenes Spania.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2009). Kulturmøter i spansk historie.
 • Aukrust, Knut (2006). Offentlighetens hellige kuer. Ny tid. ISSN 0803-3498. p. 38–38.
 • Aukrust, Knut (2006). Finkelstein, boikott og Holocaust. Adresseavisen. ISSN 0805-3804.
 • Aukrust, Knut (2006). Finkelstein, boikott og Bergen. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Aukrust, Knut (2006). Om å sette pris på en barndom, Jack. Et slags liv. Schibsted. ISSN 82-516-2250-6. p. 10–13.
 • Aukrust, Knut (2006). Høfflighet og ukultur. [Radio]. NRK P2 Radioselskapet.
 • Aukrust, Knut (2006). Intervju i forbindelse med åpningen av HL-senteret på Villa Grande. [TV]. TV2-nyhetene.
 • Aukrust, Knut (2005). Trenger vi et Holocaust-senter.
 • Aukrust, Knut (2005). Olav den hellige - helt konge.
 • Aukrust, Knut (2005). Det praktiske akademia - kulturstudier.
 • Aukrust, Knut (2005). Kulturforståelse lønner seg, Samarbeidet mellom Universitetet i Oslo og arbeidslivet.
 • Aukrust, Knut (2005). Ingen fornektelse. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Aukrust, Knut (2005). Holocaust og andre folkemord. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Aukrust, Knut (2005). "Vi ere en Nation vi med ..." Om det norske folkemordet på taterne. Fri som fuglen : medlemsblad for Romanifolkets landsforening. p. 5–7.
 • Aukrust, Knut (2005). Overgrepet mot taterne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Aukrust, Knut (2005). Arbeidsplassen som campus. Dialog mellom virksomhet og vitenskap.
 • Aukrust, Knut (2005). Etikk fra alle kanter - det kategoriske imperativ og andre umuligheter.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2004). EVU som risikosport; Erfaringer fra etter- og videreutdanningsvirksomheten ved IKS, UiO.
 • Aukrust, Knut (2004). Fortellinger fra ghettoen. Rap og hip-hop som uamerikansk virksomhet.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Skulstad, Dorte Marie (2003). Kulturstudier for alle. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 144(19.sept).
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). Rap-kulturen. [Radio]. Lang Lunsj: Østlandssendingen.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). Hip-hop og image. [TV]. Stereo.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). "Mellom bakkar og berg utmed havet": Hus og landskap i et kulturhistorisk perspektiv.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). Holocaust between Remembrance and Research.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). Norway and the Europian Union.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). Norway's Road to the Welfare State.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2002). Hip-hop og kulturstudier.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2002). "Fuck off pops, dear mama!" Mor, far og barn i rap-musikken.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2002). All you motherfuckers: Fuck you too. Rap-musikkens politiske ethos. Utflukt. ISSN 0804-9327. p. 40–47.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2001). Christopher Bruuns norskdom og kristendom: fra Dybbøl til trøbbel.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2001). "Me against the world" - avmaktens konfigurasjoner. Noen synspunkter på språk, rase og rap-musikk.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Jesus - 2000 ansikter. Foredrag ved åpningen av Humanioradagene 2000.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Jesus - 2000 ansikter. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 105(5/6), p. 387–394.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Østlandssendingens lunsjgjest i anledning Humanioradagene 2000. [Radio]. Oslo : Universitetet i Oslo.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Christopher Bruun. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 497–499.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Ordensliv på norsk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 11(3), p. 34–39.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Kirken som det hellige sted i lys av folkelige tradisjoner og nyere praksis. Telemark historie. ISSN 0800-3408. 20, p. 21–28.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Om hellige steder. [Radio]. NRK P2 "Sånn er livet".
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Om tabuer. [Radio]. NRK P2 "Herfra til halvti".
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Om 1000-årsskifter. [Radio]. NRK P1 Østlandssendingen "Dagens lunsjgjest".
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Narratives from the Nunnery.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Race and Disgrace in Nordic Folklore.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1998). Globalisation, Cultural Imperialism and Norwegian identity.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1998). Trolls, churches and St. Olav. The construction of sacred space.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 11:27 AM - Last modified May 11, 2022 9:55 PM