Hannah Kristine Lunde

Image of Hannah Kristine Lunde
Norwegian version of this page
Room 441
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

PhD research fellow in the project Stories of Heritage. The PhD project explores contemporary pilgrimage practices in Norway. The focus is on contemporary interpretations of the legend of St Sunniva and the island of Selja as a pilgrimage destination. The St Olav Ways to Trondheim are viewed in a comparative perspective. 

Academic interests

  • Narratives and cultural heritage
  • Material culture
  • Vernacular religion and ritual practices 
  • Religion and politics 

Background

Master's degree in Cultural history, UiO (2014):
"Agnus Dei og Brudedalere - En studie av tradisjonelt draktsølv og ulike forståelser av gjenstanders virkningskraft" 

Publications

  • Lunde, Hannah Kristine (2021). Pilegrim med vandresko og årer: Aktualiseringer av St. Sunniva gjennom fornyede pilegrimspraksiser, I: Alf Tore Hommedal; Åslaug Ommundsen & Alexander O'Hara (red.),  St. Sunniva - irsk dronning, norsk vernehelgen / - Irish Queen, Norwegian Patron Saint.  Alvheim og Eide akademisk forlag.  ISBN 978-82-93690-07-8.  11.  s 230 - 245

View all works in Cristin

  • Lunde, Hannah Kristine (2020). Evoking religious history as experience of place: the island of Selja as a pilgrimage destination in the past and the present.
  • Lunde, Hannah Kristine (2020). Olea Crøger: «den stride understraumen» i folkeviseinnsamlingens pionértid. Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag.  ISSN 1893-6458.  (71), s 10- 22
  • Lunde, Hannah Kristine (2019). Narrative frameworks around contemporary pilgrimage to Selja and the legend of St. Sunniva.
  • Lunde, Hannah Kristine (2019). Pilegrimsvandring over sjø og land: Sankta Sunniva og Selja som pilegrimsmål i fortid og notid. Jul i Nordfjord.  ISSN 0803-1193.  72, s 23- 29

View all works in Cristin

Published Sep. 10, 2018 10:05 AM - Last modified June 4, 2020 11:21 AM