Knut Hermundstad Aukrust

Image of Knut Hermundstad Aukrust
Norwegian version of this page
Phone +47 22856991
Room 430 PAM
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO
Other affiliations Cultural History and Museology

Academic Interests

 • Cultural interchanges in the Spanish history
 • Collective memory
 • Religion and encounters
 • Heritage
 • Modern culture
 • Rap and Hip-Hop

Ongoing research

The project Cultural Interchanges in Iberia (pdf) is composed of different studies of Spanish culture, dealing with cultural meetings in Iberia in the past and the present.

Higher education and employment history

 • Dr. philos 1990 at the University of Oslo.
 • Research fellow at The faculty of Theology 1982-1989.
 • Senior archivist  the National arcives of Norway 1989-1990.
 • Assistant professor at the Department for culture studies in 1993.
 • Professor of cultural history since 2002.

Appointments

 • Head of the Department of Culture Studies at the University of Oslo,1997-2002
 • President at the Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities 2001-2007
Tags: Rituals, Church history, Popular culture, Cultural history, Folklore, Spanish history, Cultural heritage

Publications

 • Aukrust, Knut (2018). Life Prisoner and Master Thief. Constructions of a National Hero. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  74, s 149- 180
 • Aukrust, Knut (2018). Sefarad. Religion, geografi og genealogi. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  7(1), s 63- 81 . doi: 10,18261 Full text in Research Archive.
 • Aukrust, Knut (2014). «Aa, jeg ved en sæter» ­– Litt om fjell, folk og tro, I: Line Esborg & Dirk Johannsen (red.),  "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  Kapittel.  s 145 - 160
 • Aukrust, Knut (2013). Olav Bø (1918-1998), I: Bjarne Rogan & Anne Eriksen (red.),  Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-723-7.  kapittel 14.  s 249 - 266
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2012). "Fredelig sameksistens med muslimer er umulig", I:  Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen.  Flamme forlag.  ISBN 978-82-02-38170-7.  Kapittel 21.  s 306 - 329
 • Aukrust, Knut (2011). Mission Impossible. Troll, St. Olav og Herkules. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter.  ISSN 0332-6217.  s 163- 192
 • Aukrust, Knut (2009). Santiago i Granada: Fabrikasjoner av et hellig sted. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  110(4), s 216- 255
 • Aukrust, Knut (2006). "Utmeldt i hundre - og like blid?" Fenomenet utmelding av Den norske kirke, sett i historisk perspektiv, I: Ole Gunnar Winsnes (red.),  Tallenes tale 2005. Perspektiver på statistikk og kirke.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-2101-5.  Kapittel.  s 153 - 174
 • Aukrust, Knut (2005). Det informerte samtykke og andre kategoriske imperativ. Om feltarbeidets etikk, I: Anders Gustavsson (red.),  Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-658-8.  Kapittel.  s 219 - 242
 • Aukrust, Knut (2005). Fra Dybbøl til trøbbel: Christopher Bruun som biografisk utfordring. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  3(2), s 29- 47
 • Aukrust, Knut (2005). Me Against the World. Avmaktens konfigurasjoner i rap-musikken. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning.  ISSN 0008-1345.  92/93, s 89- 111
 • Aukrust, Knut (2004). Is There Heaven For G's? Om rap-musikk, vold og religion. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (3+4), s 40- 47
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2001). Arkiv for kirkehistoriske tradisjoner, I: Bente Lavold (red.),  Harry Fett Minneseminar 1875-2000. 8. oktober 2000 på Norsk Folkemuseum. Kontinuitet og konfesjonalitet. Den lutherske praxis pietatis og kirkerommets funksjon 1500 - 1800.  Unipub forlag/Institutt for Kulturstudier.  ISBN 82-92298-01-0.  s 85 - 90
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Christopher Bruuns nasjonale Jesus. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  101(3), s 193- 203
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Et tidsskrift for norsk teologi. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  101(1), s 3- 16
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Stammende røster: Machiavelli, Kinck og ... jeg, I: Johann Rasmus Brandt & Roy Tommy Eriksen (red.),  Nærhet og avstand. Kulturelle forbindelser mellom Norden og Italia gjennom tidene.  Novus forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-318-2.  s 125 - 169
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Livsløp og livsverden, I: Knut Hermundstad Aukrust & Anne Eriksen (red.),  Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger.  Novus forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-311-5.  s 87 - 108
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Tro og vantro i kirke og kultur, I:  Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskifte.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2081-3.  s 273 - 294
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1998). Fra systemkritikk til sektordiakoni, I:  Diakoni og samfunn.  Norges forskningsråd.  ISBN 82-12-01058-9.  s 27 - 60
 • Hodne, Bjarne; Amundsen, Arne Bugge; Aukrust, Knut Hermundstad; Eriksen, Anne & Johnsen, Birgit Hertzberg (1998). Norvceg. Tidsskrift for folkloristikk. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  41(2)

View all works in Cristin

 • Aukrust, Knut (2020). Folkevennen og Mestertyven. Ole Vig og Ole Pedersen Høiland. Spartacus.  ISBN 9788230402757.  216 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2020). Historien om l’Alfàs del Pi – Fra muslimer til nordmenn. Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-040-8.  166 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2017). Spansk-norske affærer. La Compañia de Maderas 1857-2008. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282654128.  400 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2016). Solidaritet med Spania 1936-1939. Forlaget knorte.  ISBN 978-82-999935-1-7.  46 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2015). Los noruegos y las naranjas de Valencia. Forlaget knorte.  ISBN 978-82-999935-0-0.  56 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2014). Spania og vi. Nordmenn før oss. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-780-0.  394 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Spansk gullalder og arven fra jøder og muslimer. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3434-8.  348 s.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2008). Kulturmøter i spansk historie - fra berbere til bergensere. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-508-0.  468 s.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Eriksen, Anne (red.) (1999). Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger. Novus forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-311-5.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Furre, Berge Ragnar (1998). Diakoni og samfunn. Norges forskningsråd.  ISBN 82-12-01058-9.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (red.) (1998). Fra skuff til skjerm. U-forlaget,Oslo.  ISBN 82-00-12670-6.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (red.) (1998). Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og litteratur. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (red.) (1998). Universitetsforlaget, Oslo.
 • Hodne, Bjarne & Aukrust, Knut Hermundstad (1998). Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og kultur. Universitetetsforlaget.  ISBN 82-00-12670-6.  223 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Aukrust, Knut (2015). St. Olav i Lom. Heim og bygd.  ISSN 0802-7471.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2015). Den glemte bergenser. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2015). Hjelp Spania. Bergensere og borgerkrigen. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Aukrust, Knut (2011). Remembering Sepharad. Jews in Spain before and after 1492. Show summary
 • Aukrust, Knut (2011). Samtaler ved Cajamarca. Fortellinger om religion og humanitet. Fortid.  ISSN 1504-1913.  8(4), s 23- 29
 • Aukrust, Knut (2011). Visigoterne i spansk historie.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Det jødiske og muslimske paradis. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). En ny ånd fra Asturia (om Asturiasprisene). Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Glem ikke al-Andalus. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Islamofile drømmerier? Replikk til Finn Olstad. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Jøder og muslimer må ikke tåles. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2011). Sluttreplikk (til Finn Olstad). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Aukrust, Knut (2010, 28. juli). Debatt om tilbakelevering av kunst som tyskerne hadde stjålet fra jøder i Ungarn. [Radio].  Kulturnytt NRK P2.
 • Aukrust, Knut (2010). Ghetto-cultures between holocaust and hip-hop.
 • Aukrust, Knut (2010, 29. juli). Olav den hellige og Herkules. [Radio].  Radioselskapet NRK P2.
 • Aukrust, Knut (2009). Sefarad - jødenes Spania.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2009). Kulturmøter i spansk historie.
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2009). Kulturmøter i spansk historie - et streiftog.
 • Aukrust, Knut (2006). Finkelstein, boikott og Bergen. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Aukrust, Knut (2006). Finkelstein, boikott og Holocaust. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Aukrust, Knut (2006, 02. oktober). Høfflighet og ukultur. [Radio].  NRK P2 Radioselskapet.
 • Aukrust, Knut (2006, 23. august). Intervju i forbindelse med åpningen av HL-senteret på Villa Grande. [TV].  TV2-nyhetene.
 • Aukrust, Knut (2006). Offentlighetens hellige kuer. Ny tid.  ISSN 0803-3498.  (13), s 38- 38 Show summary
 • Aukrust, Knut (2006). Om å sette pris på en barndom, I:  Jack. Et slags liv.  Schibsted.  ISBN 82-516-2250-6.  Forord.  s 10 - 13
 • Aukrust, Knut (2005). Arbeidsplassen som campus. Dialog mellom virksomhet og vitenskap.
 • Aukrust, Knut (2005). Det praktiske akademia - kulturstudier.
 • Aukrust, Knut (2005). Etikk fra alle kanter - det kategoriske imperativ og andre umuligheter.
 • Aukrust, Knut (2005). Holocaust og andre folkemord. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Show summary
 • Aukrust, Knut (2005). Ingen fornektelse. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Show summary
 • Aukrust, Knut (2005). Kulturforståelse lønner seg, Samarbeidet mellom Universitetet i Oslo og arbeidslivet.
 • Aukrust, Knut (2005). Olav den hellige - helt konge.
 • Aukrust, Knut (2005). Overgrepet mot taterne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Aukrust, Knut (2005). Trenger vi et Holocaust-senter.
 • Aukrust, Knut (2005). "Vi ere en Nation vi med ..." Om det norske folkemordet på taterne. Fri som fuglen : medlemsblad for Romanifolkets landsforening.  (3), s 5- 7
 • Aukrust, Knut (2004). Fortellinger fra ghettoen. Rap og hip-hop som uamerikansk virksomhet.
 • Aukrust, Knut (2004, 09. august). Rap er heimstaddiktning Lang lunsj NRK Østlandssendingen. [Radio].
 • Aukrust, Knut & Skulstad, Dorte Marie (2004). EVU som risikosport; Erfaringer fra etter- og videreutdanningsvirksomheten ved IKS, UiO.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003, 05. oktober). Hip-hop og image. [TV].  Stereo.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). Holocaust between Remembrance and Research.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). "Mellom bakkar og berg utmed havet": Hus og landskap i et kulturhistorisk perspektiv.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). Norway and the Europian Union.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). Norway's Road to the Welfare State.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003, 27. januar). Rap-kulturen. [Radio].  Lang Lunsj: Østlandssendingen.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2003). "Tired of Hearing These Voices in My Head": Bakhtin's MC Battle.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Skulstad, Dorte Marie (2003). Kulturstudier for alle. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  144(19.sept)
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2002). All you motherfuckers: Fuck you too. Rap-musikkens politiske ethos. Utflukt.  ISSN 0804-9327.  (1/2), s 40- 47
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2002). "Fuck off pops, dear mama!" Mor, far og barn i rap-musikken.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2002). Hip-hop og kulturstudier.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2001). Christopher Bruuns norskdom og kristendom: fra Dybbøl til trøbbel.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2001). "Me against the world" - avmaktens konfigurasjoner. Noen synspunkter på språk, rase og rap-musikk.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Jesus - 2000 ansikter. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  105(5/6), s 387- 394
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000). Jesus - 2000 ansikter. Foredrag ved åpningen av Humanioradagene 2000.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (2000, 30. mars). Østlandssendingens lunsjgjest i anledning Humanioradagene 2000. [Radio].  Oslo : Universitetet i Oslo.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Christopher Bruun, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  s 497 - 499
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Kirken som det hellige sted i lys av folkelige tradisjoner og nyere praksis. Telemark historie.  ISSN 0800-3408.  20, s 21- 28
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Narratives from the Nunnery.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999, 29. desember). Om 1000-årsskifter. [Radio].  NRK P1 Østlandssendingen "Dagens lunsjgjest".
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999, 21. desember). Om hellige steder. [Radio].  NRK P2 "Sånn er livet".
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999, 29. desember). Om tabuer. [Radio].  NRK P2 "Herfra til halvti".
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Ordensliv på norsk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  11(3), s 34- 39
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1999). Race and Disgrace in Nordic Folklore.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1998). Globalisation, Cultural Imperialism and Norwegian identity.
 • Aukrust, Knut Hermundstad (1998). Trolls, churches and St. Olav. The construction of sacred space.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 11:27 AM - Last modified Jan. 11, 2018 9:33 AM