Line Esborg

Associate Professor - Cultural History and Museology
Image of Line Esborg
Norwegian version of this page
Phone +47-22854919
Room 406 PAM
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Background

Born in Eidanger, Norway. Undergraduate studies in folklore studies, sociology, nordic languages & literature. Cand.philol (MA) 1995 in folklore studies at the University of Oslo. Research fellow, University of Oslo, Dr.art. (PhD) in Cultural History at IKOS 2008.Lecturer since 2005, associate professor in Cultural History at the same institution from 2012. From 2014 also senior adviser at Norwegian Folklore Archives.

Academic interests

Folklore and popular memory

Heritage, History & identity politics

History of Knowledge

Digital Cultures

Ethnography

Teaching and tutoring

Cultural history (BA), Museology and Cultural Heritage Studies (MA), European Culture (MA)

Tags: Cultural history, Museology, Cultural Heritage, Ethnography, Folklore and popular memory, Fairytales and legends, Folklore Archives, Identitypolitics, Digital Humanities

Publications

 • Esborg, Line (2019).  Čállosat - Isak Saba álbmotmuitočoakkáldat / Optegnelser - Isak Sabas folkeminnesamling. Scandinavian Academic Press
 • Esborg, Line (2016) Minnets materialitet. Norske krigsminnesmerker i Normandie. Fortidsminneforeningens Årbok 2016.
 • Esborg, Line, Ida Tolgensbakk og Audun Kjus (2016) Kulturhistoriske arkiv - kunnskapsbanker for fremtiden. Innspill til Humaniorameldingen etter invitasjon fra kunnskapsministeren 12.02.I: Heimen 03-04/2016 
 • Kjus, Audun, Kyrre Kverndokk, Line Esborg, Leiv Sem (2016) Metodikkens skål! Moltke Moe som feltforsker. I: Tidsskrift for kulturforskning. vol 15, 2/2016
 • Esborg, Line (2015). Esborg, Line: The Long and Winding Road: The Aesthetics of National History at the Turn of the 21st Century. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.
 • Esborg, Line & Johannsen, Dirk (2014). Forord: En vild endevending av al virkelighet, I: Line Esborg & Dirk Johannsen (red.),  "en vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  Innledning.  s 9 - 16
 • Esborg, Line (2012). (Re)constructed Cultural Heritage. Acta Borealia.  ISSN 0800-3831.  29(1), s 77- 97 . 
 • Det norske nei til EU. En studie av motstand som kulturell praksis. Unipub forlag 2008 297 p. Acta Humaniora(341)
  UiO Untitled    

 

 • Esborg, Line & Thorsen, Katrine Watz (2018). Editorial. New perspectives on Scandinavian Skillingstrykk. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  74, s 7- 16
 • Esborg, Line (2016). Minnets materialitet - Norske Krigsminnesmerker i Normandie. Årbok / Fortidsminneforeningen.  ISSN 0071-7436.  s 49- 64
 • Esborg, Line; Tolgensbakk, Ida & Kjus, Audun (2016). Kulturhistoriske arkiv - kunnskapsbanker for fremtiden. Innspill til Humaniorameldingen etter invitasjon fra kunnskapsministeren 12.02.. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  3(4), s 337- 343
 • Kjus, Audun; Kverndokk, Kyrre; Esborg, Line & Sem, Leiv (2016). Metodikkens skål! Moltke Moe som feltforsker. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  15(2), s 83- 102
 • Esborg, Line (2015). Esborg, Line: The Long and Winding Road: The Aesthetics of National History at the Turn of the 21st Century. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.
 • Esborg, Line (2012). (Re)constructed Cultural Heritage. Acta Borealia.  ISSN 0800-3831.  29(1), s 77- 97 . doi: 10.1080/08003831.2012.678722
 • Esborg, Line (2011). "I giorde galt at I sagde I haffde seet det, I schulle sagt at I drømpt det". Rettssaken mot Kields Aase 1662, I: Line Esborg; Kyrre Kverndokk & Leiv Sem (red.),  Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner.  Norsk Folkeminnelag.  ISBN 978-82-03-35185-3.  artikkel.  s 142 - 162
 • Esborg, Line; Kverndokk, Kyrre & Sem, Leiv (2011). Kapittel 1: Innleiing, I: Line Esborg; Kyrre Kverndokk & Leiv Sem (red.),  Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner.  Norsk Folkeminnelag.  ISBN 978-82-03-35185-3.  kapittel 1.  s 7 - 11
 • Esborg, Line (2010). Norske EU-motstandshistorier, I: Flemming Hemmersam; Astrid Jespersen & Lene Otto (red.),  Kulturelle processer i Europa.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-0505-5.  Kapittel.  s 213 - 223
 • Esborg, Line (2005). Feltarbeidets mange samtaleformer, I: Anders Gustavsson (red.),  Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-658-8.  kapittel 4.  s 91 - 107
 • Esborg, Line (2002). Mellom bakkar og berg. Om den norske EU-motstandens retoriske sted, I: Anne Eriksen; Jan Garnert & Torunn Selberg (red.),  Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik.  Nordic Academic Press, Lund, Sverige.  ISBN 91-89116-34-8.  s 239 - 258
 • Esborg, Line & Utheim, Marit Eide (2002). Sagnomsust. Om å fortelle seg inn i den nye tid, I:  Sagnomsust. Fortelling og virkelighet.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-355-7. Show summary
 • Esborg, Line (1999). Om kultur, politikk og EU-kamp. Dugnad. Tidsskrift for etnologi.  ISSN 0332-5784.  25(3), s 5- 19 Show summary
 • Esborg, Line (1996). Forestilt fellesskap? Synspunkter på nyere nasjonalismeforskning. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  (2), s 12- 23 Show summary

View all works in Cristin

 • Esborg, Line & Johannsen, Dirk (red.) (2014). "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  352 s.
 • Esborg, Line; Kverndokk, Kyrre & Sem, Leiv (red.) (2011). Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner. Norsk Folkeminnelag.  ISBN 978-82-03-35185-3.  193 s.
 • Esborg, Line (1995). Krigshverdag. Oslo-kvinner forteller. Norsk Folkemuseum.  ISBN 82-90036-58-2.  102 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Esborg, Line (2018). Citizen Humanities - verdien av frivillige sitt arbeid for å samla inn munnleg kjeldemateriale.
 • Esborg, Line (2018). Whats in a meme. Tapping into young peoples feed. Show summary
 • Esborg, Line (2017). "En helt ny nyhet". Skillingstrykk som 1700 og 1800-tallets sosiale medier. Show summary
 • Esborg, Line (2017). New Voices in the Archive. Collaborating with Youth to Collect New Folklore Material.
 • Esborg, Line (2017). Skillingstrykk i våre samlinger.
 • Esborg, Line (2017). Wonders and wanderers.
 • Esborg, Line & Oswald, Emily (2017). New Voices in the Archive. Collaborating with Youth to Collect New Folklore Material.
 • Esborg, Line (2016). En helt ny nyhet: Skillingstrykk som kildemateriale.
 • Esborg, Line (2016). Fortidens framtid.
 • Esborg, Line (2016, 17. desember). Hvorfor står juletradisjonene så sterkt?. [Radio].  NRK Nitimen.
 • Esborg, Line (2016). Narrative archives and collective memory. Prosjektpresentasjon.
 • Esborg, Line (2016). Treue und wahrheit - The Grimm Ripples in Norwegian public discourse.
 • Esborg, Line (2016). Åpne opp de gamle samlingene - Uproblematisk?.
 • Esborg, Line & Ohrvik, Ane (2016). Er du interessert i magi?. [Video ].
 • Esborg, Line (2014). Bilder av Moltke Moes Telemarken.
 • Esborg, Line (2014). "En vil endevending av al virkelighet" NFS etter hundre år.
 • Esborg, Line (2014). Gjenstand, handling, fortelling. Norsk Folkeminnesamling som kilde.
 • Esborg, Line (2014). Norsk Folkeminnesamling (NFS) hjemmeside. Show summary
 • Esborg, Line & Johannsen, Dirk (2014). Forord: En vild endevending av al virkelighet, I: Line Esborg & Dirk Johannsen (red.),  "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  Innledning.  s 9 - 16
 • Esborg, Line (2012). "Laurbær er til for genier og ansjos" Om Peter Christen Asbjørnsens internasjonale ry.
 • Esborg, Line (2010). Sans for historie. Museet som historieformidler.
 • Esborg, Line (2010). Som man spør får man svar. Om metode.
 • Esborg, Line (2009). Gjenreist kulturarv.
 • Esborg, Line (2009). Historie som argument. Norsk EU-motstands erindringspolitiske prosjekt.
 • Esborg, Line (2009, 01. mai). Norge - et annerledesland?. [Internett].  Ndla.no, samfunnsfag.
 • Esborg, Line (2009, 22. april). Om overgangsriter. [Radio].  Østlandsendingen.
 • Esborg, Line (2009, 03. april). Om påske som rituale. [TV].  God morgen Norge, TV2.
 • Esborg, Line (2009). Urenluren. Konstruksjoner av norskperiferi og artikulasjon av tilhørighet. Show summary
 • Esborg, Line (2008). Argumentasjonens visuelle formspråk.
 • Esborg, Line (2008). Det norske nei til EU. En studie av motstand som kulturell praksis. Acta Humaniora. 341. Show summary
 • Esborg, Line (2008, 28. april). EU-kampen for det gode liv, intervju av journalist Sandra Lillebø.  Klassekampen. Show summary
 • Esborg, Line (2008, 20. mai). EU-nei var ja til Noreg, Intervju av journalist Johanne Landsverk. [Internett].  Forskning.no. Show summary
 • Esborg, Line (2008). Langsomt ble landet vårt eget. Nasjonal estetisering av identitet. Show summary
 • Esborg, Line (2008). Motstandsretorikken formspråk. NTEU 1962-1994.Presentasjon av dravh.
 • Esborg, Line (2008). Norsk EU-motstandshistorie. Show summary
 • Esborg, Line (2008, 17. mai). Om betydningen av nasjonal identitet. Verdibørsen. [Radio].  NRK P1.
 • Mollø-Christensen, Kristine & Esborg, Line (2008, 21. august). Lær mer om den norske EU-motstanden.  Standpunkt.
 • Esborg, Line (2007). Hexeformularer og magiske opskrifter. Om svartebokas rolle i eldre folkemedisinsk praksis.
 • Esborg, Line (2006). Heksetro og trolldom - Når sola snurFortellinger om det farlige og det løfterike, om folkelig og kirkelig tradisjon.
 • Esborg, Line (2006). Sykdomsforståelse og behandling i et kulturhistorisk perspektiv.
 • Esborg, Line (2004). Heksen i kulturhistorien.
 • Esborg, Line (2002). Historiens betydning for EU-motstanden.
 • Esborg, Line (1999). "Bilder av Norge og Europa".
 • Esborg, Line (1999). Norsk EU-motstand som historie, erfaring og fortelling.
 • Esborg, Line (1998). EU-kampens nasjonale dimensjon.
 • Esborg, Line (1998). The Concept of Collective Memories. Show summary
 • Esborg, Line (1996). Bokanmeldelse. Sæt ikke vantro i min overtroes stæd. Studier i folketro og folkelig religiøsitet. Festskrift til Ørnulf Hodne på 60årsdagen 28.september 1995. Red. Amundsen, Arne Bugge og Anne Eriksen. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  (1), s 66- 70
 • Esborg, Line (1995). "Og så var vi alle gode nordmenn" Fortellinger om den symbolske motstanden under okkupasjonen av Norge 1940-45.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 12:55 PM - Last modified May 21, 2019 2:14 PM

Projects