Line Esborg

Associate Professor - Cultural History and Museology
Image of Line Esborg
Norwegian version of this page
Phone +47 22854919
Room 406 PAM
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Academic background

2012- Associate professor in Cultural history, UiO

2008 Dr.art. (PhD) in Cultural History

 

Appointments

2020 - Editor Tidsskrift for kulturforskning the Norwegian journal for folklore, ethnology and cultural history. 

2014 - Head of Norwegian Folklore Archives

2014-2020 Elected member of the Department board

2019-2022 Chairwoman of the steering comittee, Munnleg historie for alle (Norwegian oral history-project) 

2019-2020 Head of working group on Digital heritage: HEI:Heritage Experience Initiative. A research and education initiative at the Faculty of Humanities

Academic interests

Heritage, oral history & identity politics

Participatory heritage and digital folklore

Tradition and tradition archives

Methods and methodology in cultural history

Teaching and tutoring

Cultural history (BA), Museology and Cultural Heritage Studies (MA), European Culture (MA)

Tags: Cultural history, Museums and Museology, Digital heritage, Ethnography, Folklore and popular memory, Fairytales and legends, Folklore Archives, Identitypolitics, History of knowledge

Publications

Publications

 • Esborg, Line (2020). Engaging Disenfranchised Publics through Citizen Humanities projects. In: Hetland, Per et al 2020. A History of Participation in Museum and Archives: Traversing Citizen Science and Citizen Humanities. London: Rouledge.
 • Pierroux, Palmyre; Hetland, Per & Esborg, Line (2020). Traversing Citizen Science and Citizen Humanities: Tacking stitches, In Per Hetland; Palmyre Pierroux & Line Esborg (ed.),  A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities.  Routledge.  ISBN 9780367186715.  Chapter 1.  s 3 - 23
 • Hetland, Per, Pierroux Palmyre & Esborg Line (2020) (eds.). A History of Participation in Museums and Arhives: Traversing Citizen Science and Citizen Humanities. London: Routledge.
 • Esborg, Line (2019).  Čállosat - Isak Saba álbmotmuitočoakkáldat / Optegnelser - Isak Sabas folkeminnesamling. Oslo: Scandinavian Academic Press. NFL series 173
 • Esborg, Line & Thorsen, Katrine Watz (2018). Guest Editorial. New perspectives on Scandinavian Skillingstrykk. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. Vol 74.  ISSN 0066-8176 
 • Esborg, Line (2016) Minnets materialitet. Norske krigsminnesmerker i Normandie. Fortidsminneforeningens Årbok 2016.
 • Esborg, Line, Ida Tolgensbakk og Audun Kjus (2016) Kulturhistoriske arkiv - kunnskapsbanker for fremtiden. Innspill til Humaniorameldingen etter invitasjon fra kunnskapsministeren 12.02.I: Heimen 03-04/2016 
 • Kjus, Audun, Kyrre Kverndokk, Line Esborg, Leiv Sem (2016) Metodikkens skål! Moltke Moe som feltforsker. I: Tidsskrift for kulturforskning. vol 15, 2/2016
 • Esborg, Line (2015). Esborg, Line: The Long and Winding Road: The Aesthetics of National History at the Turn of the 21st Century. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.
 • Esborg, Line & Johannsen, Dirk (2014). Forord: En vild endevending av al virkelighet, I: Line Esborg & Dirk Johannsen (red.),  "en vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  Innledning.  s 9 - 16
 • Esborg, Line (2012). (Re)constructed Cultural Heritage. Acta Borealia.  ISSN 0800-3831.  29(1), s 77- 97 . 
 • Esborg, Line (2008) Det norske nei til EU. En studie av motstand som kulturell praksis. (PhD-thesis )Unipub forlag 2008. Acta Humaniora(341) UiO. ISSN 0806-3222     

 

 • Pierroux, Palmyre; Hetland, Per & Esborg, Line (2020). Traversing Citizen Science and Citizen Humanities: Tacking stitches. In Hetland, Per; Pierroux, Palmyre & Esborg, Line (Ed.), A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities. Routledge. ISSN 9780367186715. p. 3–23.
 • Esborg, Line (2020). Engaging disenfranchised publics through citizen humanities projects. In Hetland, Per; Pierroux, Palmyre & Esborg, Line (Ed.), A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities. Routledge. ISSN 9780367186715. p. 109–125.
 • Esborg, Line & Thorsen, Katrine Watz (2018). Editorial. New perspectives on Scandinavian Skillingstrykk. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 74, p. 7–16.
 • Kjus, Audun; Kverndokk, Kyrre; Esborg, Line & Sem, Leiv (2016). Metodikkens skål! Moltke Moe som feltforsker. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 15(2), p. 83–102.
 • Esborg, Line; Tolgensbakk, Ida & Kjus, Audun (2016). Kulturhistoriske arkiv - kunnskapsbanker for fremtiden. Innspill til Humaniorameldingen etter invitasjon fra kunnskapsministeren 12.02. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. 3(4), p. 337–343. doi: 10.18261/issn.1894-3195-2016-03-04-08.
 • Esborg, Line (2016). Minnets materialitet - Norske Krigsminnesmerker i Normandie. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. ISSN 0071-7436. p. 49–64.
 • Esborg, Line (2015). Esborg, Line: The Long and Winding Road: The Aesthetics of National History at the Turn of the 21st Century. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176.
 • Esborg, Line (2012). (Re)constructed Cultural Heritage. Acta Borealia. ISSN 0800-3831. 29(1), p. 77–97. doi: 10.1080/08003831.2012.678722.
 • Esborg, Line (2011). "I giorde galt at I sagde I haffde seet det, I schulle sagt at I drømpt det". Rettssaken mot Kields Aase 1662. In Esborg, Line; Kverndokk, Kyrre & Sem, Leiv (Ed.), Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner. Norsk Folkeminnelag. ISSN 978-82-03-35185-3. p. 142–162.
 • Esborg, Line; Kverndokk, Kyrre & Sem, Leiv (2011). Kapittel 1: Innleiing. In Esborg, Line; Kverndokk, Kyrre & Sem, Leiv (Ed.), Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner. Norsk Folkeminnelag. ISSN 978-82-03-35185-3. p. 7–11.
 • Esborg, Line (2010). Norske EU-motstandshistorier. In Hemmersam, Flemming; Jespersen, Astrid & Otto, Lene (Ed.), Kulturelle processer i Europa. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 978-87-635-0505-5. p. 213–223.
 • Esborg, Line (2005). Feltarbeidets mange samtaleformer. In Gustavsson, Anders (Eds.), Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-658-8. p. 91–107.
 • Esborg, Line (2002). Mellom bakkar og berg. Om den norske EU-motstandens retoriske sted. In Eriksen, Anne; Garnert, Jan & Selberg, Torunn (Ed.), Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Nordic Academic Press, Lund, Sverige. ISSN 91-89116-34-8. p. 239–258.
 • Esborg, Line & Utheim, Marit Eide (2002). Sagnomsust. Om å fortelle seg inn i den nye tid, Sagnomsust. Fortelling og virkelighet. Novus Forlag. ISSN 82-7099-355-7.
 • Esborg, Line (1999). Om kultur, politikk og EU-kamp. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 25(3), p. 5–19.
 • Esborg, Line (1996). Forestilt fellesskap? Synspunkter på nyere nasjonalismeforskning. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. p. 12–23.

View all works in Cristin

 • Hetland, Per; Pierroux, Palmyre & Esborg, Line (2020). A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities. Routledge. ISBN 9780367186715. 302 p.
 • Esborg, Line (2019). Isak Sabas folkeminnesamling. Cállosat Isak Saba Álbmotmuitočoakkaldát. Scandinavian Academic Press. ISBN 9788230402207. 300 p.
 • Esborg, Line & Johannsen, Dirk (2014). "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-772-5. 352 p.
 • Esborg, Line; Kverndokk, Kyrre & Sem, Leiv (2011). Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner. Norsk Folkeminnelag. ISBN 978-82-03-35185-3. 193 p.
 • Esborg, Line (1995). Krigshverdag. Oslo-kvinner forteller. Norsk Folkemuseum. ISBN 82-90036-58-2. 102 p.

View all works in Cristin

 • Esborg, Line (2018). Citizen Humanities - verdien av frivillige sitt arbeid for å samla inn munnleg kjeldemateriale.
 • Esborg, Line (2018). Whats in a meme. Tapping into young peoples feed.
 • Esborg, Line (2017). "En helt ny nyhet". Skillingstrykk som 1700 og 1800-tallets sosiale medier.
 • Esborg, Line (2017). Skillingstrykk i våre samlinger.
 • Esborg, Line (2017). New Voices in the Archive. Collaborating with Youth to Collect New Folklore Material.
 • Esborg, Line (2017). Wonders and wanderers.
 • Esborg, Line & Oswald, Emily (2017). New Voices in the Archive. Collaborating with Youth to Collect New Folklore Material.
 • Esborg, Line (2016). Treue und wahrheit - The Grimm Ripples in Norwegian public discourse .
 • Esborg, Line (2016). Hvorfor står juletradisjonene så sterkt? [Radio]. NRK Nitimen.
 • Esborg, Line & Ohrvik, Ane (2016). Er du interessert i magi?
 • Esborg, Line (2016). Narrative archives and collective memory. Prosjektpresentasjon.
 • Esborg, Line (2016). Fortidens framtid.
 • Esborg, Line (2016). Åpne opp de gamle samlingene - Uproblematisk?
 • Esborg, Line & Johannsen, Dirk (2014). Forord: En vild endevending av al virkelighet. In Esborg, Line & Johannsen, Dirk (Ed.), "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-772-5. p. 9–16.
 • Esborg, Line (2014). "En vil endevending av al virkelighet" NFS etter hundre år.
 • Esborg, Line (2014). Gjenstand, handling, fortelling. Norsk Folkeminnesamling som kilde.
 • Esborg, Line (2014). Bilder av Moltke Moes Telemarken.
 • Esborg, Line (2014). Norsk Folkeminnesamling (NFS) hjemmeside.
 • Esborg, Line (2013). Kulturarv reddet fra flammene. [Internet]. https://www.hf.uio.no/ikos/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/.
 • Esborg, Line (2012). "Laurbær er til for genier og ansjos" Om Peter Christen Asbjørnsens internasjonale ry.
 • Esborg, Line (2010). Som man spør får man svar. Om metode.
 • Esborg, Line (2010). Sans for historie. Museet som historieformidler.
 • Esborg, Line (2009). Urenluren. Konstruksjoner av norskperiferi og artikulasjon av tilhørighet.
 • Esborg, Line (2009). Om påske som rituale. [TV]. God morgen Norge, TV2.
 • Esborg, Line (2009). Om overgangsriter. [Radio]. Østlandsendingen.
 • Esborg, Line (2009). Gjenreist kulturarv.
 • Esborg, Line (2009). Norge - et annerledesland? [Internet]. Ndla.no, samfunnsfag.
 • Esborg, Line (2009). Historie som argument. Norsk EU-motstands erindringspolitiske prosjekt.
 • Mollø-Christensen, Kristine & Esborg, Line (2008). Lær mer om den norske EU-motstanden. [Newspaper]. Standpunkt.
 • Esborg, Line (2008). EU-kampen for det gode liv, intervju av journalist Sandra Lillebø. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Esborg, Line (2008). EU-nei var ja til Noreg, Intervju av journalist Johanne Landsverk. [Internet]. Forskning.no.
 • Esborg, Line (2008). Norsk EU-motstandshistorie.
 • Esborg, Line (2008). Langsomt ble landet vårt eget. Nasjonal estetisering av identitet.
 • Esborg, Line (2008). Om betydningen av nasjonal identitet. Verdibørsen. [Radio]. NRK P1.
 • Esborg, Line (2008). Motstandsretorikken formspråk. NTEU 1962-1994.Presentasjon av dravh.
 • Esborg, Line (2008). Argumentasjonens visuelle formspråk.
 • Esborg, Line (2007). Hexeformularer og magiske opskrifter. Om svartebokas rolle i eldre folkemedisinsk praksis.
 • Esborg, Line (2006). Heksetro og trolldom - Når sola snurFortellinger om det farlige og det løfterike, om folkelig og kirkelig tradisjon.
 • Esborg, Line (2006). Sykdomsforståelse og behandling i et kulturhistorisk perspektiv.
 • Esborg, Line (2004). Heksen i kulturhistorien.
 • Esborg, Line (2002). Historiens betydning for EU-motstanden.
 • Esborg, Line (1999). "Bilder av Norge og Europa".
 • Esborg, Line (1999). Norsk EU-motstand som historie, erfaring og fortelling.
 • Esborg, Line (1998). EU-kampens nasjonale dimensjon.
 • Esborg, Line (1998). The Concept of Collective Memories.
 • Esborg, Line (1996). Bokanmeldelse. Sæt ikke vantro i min overtroes stæd. Studier i folketro og folkelig religiøsitet. Festskrift til Ørnulf Hodne på 60årsdagen 28.september 1995. Red. Amundsen, Arne Bugge og Anne Eriksen. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. p. 66–70.
 • Esborg, Line (2008). Det norske nei til EU. En studie av motstand som kulturell praksis. Unipub forlag. ISSN 0806-3222.
 • Esborg, Line (1995). "Og så var vi alle gode nordmenn" Fortellinger om den symbolske motstanden under okkupasjonen av Norge 1940-45. Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 12:55 PM - Last modified Oct. 30, 2020 9:50 AM