Line Esborg

Associate Professor - Cultural History and Museology
Image of Line Esborg
Norwegian version of this page
Phone +47 22854919
Room 406 PAM
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Academic background

2012- Associate professor in Cultural history, UiO

2008 Dr.art. (PhD) in Cultural History

 

Appointments

2020 - Editor Tidsskrift for kulturforskning the Norwegian journal for folklore, ethnology and cultural history. 

2014 - Head of Norwegian Folklore Archives

2014-2020 Elected member of the Department board

 

Academic interests

Tradition and tradition archives

Popular memory, digital folklore

Heritage, history & identity politics

Participatory heritage and citizen humanities

Methods and methodology in cultural science

Teaching and tutoring

Cultural history (BA), Museology and Cultural Heritage Studies (MA), European Culture (MA)

Tags: Cultural history, Museums and Museology, Digital heritage, Ethnography, Folklore and popular memory, Fairytales and legends, Folklore Archives, Identitypolitics, History of knowledge

Publications

Publications

 • Esborg, Line (2020). Engaging Disenfranchised Publics through Citizen Humanities projects. In: Hetland, Per et al 2020. A History of Participation in Museum and Archives: Traversing Citizen Science and Citizen Humanities. London: Rouledge.
 • Hetland, Per, Pierroux Palmyre & Esborg Line (2020) (eds.). A History of Participation in Museums and Arhives: Traversing Citizen Science and Citizen Humanities. London: Routledge.
 • Esborg, Line (2019).  Čállosat - Isak Saba álbmotmuitočoakkáldat / Optegnelser - Isak Sabas folkeminnesamling. Oslo: Scandinavian Academic Press. NFL series 173
 • Esborg, Line & Thorsen, Katrine Watz (2018). Guest Editorial. New perspectives on Scandinavian Skillingstrykk. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. Vol 74.  ISSN 0066-8176 
 • Esborg, Line (2016) Minnets materialitet. Norske krigsminnesmerker i Normandie. Fortidsminneforeningens Årbok 2016.
 • Esborg, Line, Ida Tolgensbakk og Audun Kjus (2016) Kulturhistoriske arkiv - kunnskapsbanker for fremtiden. Innspill til Humaniorameldingen etter invitasjon fra kunnskapsministeren 12.02.I: Heimen 03-04/2016 
 • Kjus, Audun, Kyrre Kverndokk, Line Esborg, Leiv Sem (2016) Metodikkens skål! Moltke Moe som feltforsker. I: Tidsskrift for kulturforskning. vol 15, 2/2016
 • Esborg, Line (2015). Esborg, Line: The Long and Winding Road: The Aesthetics of National History at the Turn of the 21st Century. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.
 • Esborg, Line & Johannsen, Dirk (2014). Forord: En vild endevending av al virkelighet, I: Line Esborg & Dirk Johannsen (red.),  "en vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  Innledning.  s 9 - 16
 • Esborg, Line (2012). (Re)constructed Cultural Heritage. Acta Borealia.  ISSN 0800-3831.  29(1), s 77- 97 . 
 • Esborg, Line (2008) Det norske nei til EU. En studie av motstand som kulturell praksis. (PhD-thesis )Unipub forlag 2008. Acta Humaniora(341) UiO. ISSN 0806-3222     

 

 • Esborg, Line (2020). Engaging disenfranchised publics through citizen humanities projects, In Per Hetland; Palmyre Pierroux & Line Esborg (ed.),  A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities.  Routledge.  ISBN 9780367186715.  Chapter 6.  s 109 - 125
 • Pierroux, Palmyre; Hetland, Per & Esborg, Line (2020). Traversing Citizen Science and Citizen Humanities: Tacking stitches, In Per Hetland; Palmyre Pierroux & Line Esborg (ed.),  A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities.  Routledge.  ISBN 9780367186715.  Chapter 1.  s 3 - 23
 • Esborg, Line & Thorsen, Katrine Watz (2018). Editorial. New perspectives on Scandinavian Skillingstrykk. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  74, s 7- 16
 • Esborg, Line (2016). Minnets materialitet - Norske Krigsminnesmerker i Normandie. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring.  ISSN 0071-7436.  s 49- 64
 • Esborg, Line; Tolgensbakk, Ida & Kjus, Audun (2016). Kulturhistoriske arkiv - kunnskapsbanker for fremtiden. Innspill til Humaniorameldingen etter invitasjon fra kunnskapsministeren 12.02.. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  3(4), s 337- 343
 • Kjus, Audun; Kverndokk, Kyrre; Esborg, Line & Sem, Leiv (2016). Metodikkens skål! Moltke Moe som feltforsker. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  15(2), s 83- 102
 • Esborg, Line (2015). Esborg, Line: The Long and Winding Road: The Aesthetics of National History at the Turn of the 21st Century. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.
 • Esborg, Line (2012). (Re)constructed Cultural Heritage. Acta Borealia.  ISSN 0800-3831.  29(1), s 77- 97 . doi: 10.1080/08003831.2012.678722
 • Esborg, Line (2011). "I giorde galt at I sagde I haffde seet det, I schulle sagt at I drømpt det". Rettssaken mot Kields Aase 1662, I: Line Esborg; Kyrre Kverndokk & Leiv Sem (red.),  Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner.  Norsk Folkeminnelag.  ISBN 978-82-03-35185-3.  artikkel.  s 142 - 162
 • Esborg, Line; Kverndokk, Kyrre & Sem, Leiv (2011). Kapittel 1: Innleiing, I: Line Esborg; Kyrre Kverndokk & Leiv Sem (red.),  Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner.  Norsk Folkeminnelag.  ISBN 978-82-03-35185-3.  kapittel 1.  s 7 - 11
 • Esborg, Line (2010). Norske EU-motstandshistorier, I: Flemming Hemmersam; Astrid Jespersen & Lene Otto (red.),  Kulturelle processer i Europa.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-0505-5.  Kapittel.  s 213 - 223
 • Esborg, Line (2005). Feltarbeidets mange samtaleformer, I: Anders Gustavsson (red.),  Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-658-8.  kapittel 4.  s 91 - 107
 • Esborg, Line (2002). Mellom bakkar og berg. Om den norske EU-motstandens retoriske sted, I: Anne Eriksen; Jan Garnert & Torunn Selberg (red.),  Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik.  Nordic Academic Press, Lund, Sverige.  ISBN 91-89116-34-8.  s 239 - 258
 • Esborg, Line & Utheim, Marit Eide (2002). Sagnomsust. Om å fortelle seg inn i den nye tid, I:  Sagnomsust. Fortelling og virkelighet.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-355-7. Show summary
 • Esborg, Line (1999). Om kultur, politikk og EU-kamp. Dugnad. Tidsskrift for etnologi.  ISSN 0332-5784.  25(3), s 5- 19 Show summary
 • Esborg, Line (1996). Forestilt fellesskap? Synspunkter på nyere nasjonalismeforskning. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  (2), s 12- 23 Show summary

View all works in Cristin

 • Hetland, Per; Pierroux, Palmyre & Esborg, Line (ed.) (2020). A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities. Routledge.  ISBN 9780367186715.  302 s. Show summary
 • Esborg, Line (red.) (2019). Isak Sabas folkeminnesamling. Cállosat Isak Saba Álbmotmuitočoakkaldát. Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230402207.  300 s. Show summary
 • Esborg, Line & Johannsen, Dirk (red.) (2014). "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  352 s.
 • Esborg, Line; Kverndokk, Kyrre & Sem, Leiv (red.) (2011). Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner. Norsk Folkeminnelag.  ISBN 978-82-03-35185-3.  193 s.
 • Esborg, Line (1995). Krigshverdag. Oslo-kvinner forteller. Norsk Folkemuseum.  ISBN 82-90036-58-2.  102 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Esborg, Line (2018). Citizen Humanities - verdien av frivillige sitt arbeid for å samla inn munnleg kjeldemateriale.
 • Esborg, Line (2018). Whats in a meme. Tapping into young peoples feed. Show summary
 • Esborg, Line (2017). "En helt ny nyhet". Skillingstrykk som 1700 og 1800-tallets sosiale medier. Show summary
 • Esborg, Line (2017). New Voices in the Archive. Collaborating with Youth to Collect New Folklore Material.
 • Esborg, Line (2017). Skillingstrykk i våre samlinger.
 • Esborg, Line (2017). Wonders and wanderers.
 • Esborg, Line & Oswald, Emily (2017). New Voices in the Archive. Collaborating with Youth to Collect New Folklore Material.
 • Esborg, Line (2016). En helt ny nyhet: Skillingstrykk som kildemateriale.
 • Esborg, Line (2016). Fortidens framtid.
 • Esborg, Line (2016, 17. desember). Hvorfor står juletradisjonene så sterkt?. [Radio].  NRK Nitimen.
 • Esborg, Line (2016). Narrative archives and collective memory. Prosjektpresentasjon.
 • Esborg, Line (2016). Treue und wahrheit - The Grimm Ripples in Norwegian public discourse.
 • Esborg, Line (2016). Åpne opp de gamle samlingene - Uproblematisk?.
 • Esborg, Line & Ohrvik, Ane (2016). Er du interessert i magi?. [Video ].
 • Esborg, Line (2014). Bilder av Moltke Moes Telemarken.
 • Esborg, Line (2014). "En vil endevending av al virkelighet" NFS etter hundre år.
 • Esborg, Line (2014). Gjenstand, handling, fortelling. Norsk Folkeminnesamling som kilde.
 • Esborg, Line (2014). Norsk Folkeminnesamling (NFS) hjemmeside. Show summary
 • Esborg, Line & Johannsen, Dirk (2014). Forord: En vild endevending av al virkelighet, I: Line Esborg & Dirk Johannsen (red.),  "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  Innledning.  s 9 - 16
 • Esborg, Line (2012). "Laurbær er til for genier og ansjos" Om Peter Christen Asbjørnsens internasjonale ry.
 • Esborg, Line (2010). Sans for historie. Museet som historieformidler.
 • Esborg, Line (2010). Som man spør får man svar. Om metode.
 • Esborg, Line (2009). Gjenreist kulturarv.
 • Esborg, Line (2009). Historie som argument. Norsk EU-motstands erindringspolitiske prosjekt.
 • Esborg, Line (2009, 01. mai). Norge - et annerledesland?. [Internett].  Ndla.no, samfunnsfag.
 • Esborg, Line (2009, 22. april). Om overgangsriter. [Radio].  Østlandsendingen.
 • Esborg, Line (2009, 03. april). Om påske som rituale. [TV].  God morgen Norge, TV2.
 • Esborg, Line (2009). Urenluren. Konstruksjoner av norskperiferi og artikulasjon av tilhørighet. Show summary
 • Esborg, Line (2008). Argumentasjonens visuelle formspråk.
 • Esborg, Line (2008). Det norske nei til EU. En studie av motstand som kulturell praksis. Acta Humaniora. 341. Show summary
 • Esborg, Line (2008, 28. april). EU-kampen for det gode liv, intervju av journalist Sandra Lillebø.  Klassekampen. Show summary
 • Esborg, Line (2008, 20. mai). EU-nei var ja til Noreg, Intervju av journalist Johanne Landsverk. [Internett].  Forskning.no. Show summary
 • Esborg, Line (2008). Langsomt ble landet vårt eget. Nasjonal estetisering av identitet. Show summary
 • Esborg, Line (2008). Motstandsretorikken formspråk. NTEU 1962-1994.Presentasjon av dravh.
 • Esborg, Line (2008). Norsk EU-motstandshistorie. Show summary
 • Esborg, Line (2008, 17. mai). Om betydningen av nasjonal identitet. Verdibørsen. [Radio].  NRK P1.
 • Mollø-Christensen, Kristine & Esborg, Line (2008, 21. august). Lær mer om den norske EU-motstanden.  Standpunkt.
 • Esborg, Line (2007). Hexeformularer og magiske opskrifter. Om svartebokas rolle i eldre folkemedisinsk praksis.
 • Esborg, Line (2006). Heksetro og trolldom - Når sola snurFortellinger om det farlige og det løfterike, om folkelig og kirkelig tradisjon.
 • Esborg, Line (2006). Sykdomsforståelse og behandling i et kulturhistorisk perspektiv.
 • Esborg, Line (2004). Heksen i kulturhistorien.
 • Esborg, Line (2002). Historiens betydning for EU-motstanden.
 • Esborg, Line (1999). "Bilder av Norge og Europa".
 • Esborg, Line (1999). Norsk EU-motstand som historie, erfaring og fortelling.
 • Esborg, Line (1998). EU-kampens nasjonale dimensjon.
 • Esborg, Line (1998). The Concept of Collective Memories. Show summary
 • Esborg, Line (1996). Bokanmeldelse. Sæt ikke vantro i min overtroes stæd. Studier i folketro og folkelig religiøsitet. Festskrift til Ørnulf Hodne på 60årsdagen 28.september 1995. Red. Amundsen, Arne Bugge og Anne Eriksen. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  (1), s 66- 70
 • Esborg, Line (1995). "Og så var vi alle gode nordmenn" Fortellinger om den symbolske motstanden under okkupasjonen av Norge 1940-45.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 12:55 PM - Last modified Apr. 30, 2020 2:00 PM

Projects