Sigurd Hjelde

Academic Interests

History and theology of the Christian tradition, especially the Protestant tradition; the religion of Ancient Israel and Early Judaism; the History of Religious Studies as an academic discipline

Teaching

Higher education and employment history

Higher education:

1994: Dr. theol., Univ. of Oslo 

1985: Dr. philos., Üniv. of Oslo

1972: Pedagogical education (Pedagogisk seminar), Oslo

1972: Cand. philol., Univ. of Oslo (Christian Studies; German Language and Literature; Norwegian Language and Literature)http://www.uio.no/studier/program/relkult/  

 

Employment history:

from 1990: Associate professor (from 1993: Professor) of History of Religions (Univ. of Oslo)

1982/83 + 1989: Research fellow (Alexander von Humboldt-Stiftung)

1978-1990: Lecturer (from 1984: Associate  Professor) of Christian Studies (Univ. of Oslo)

1975-78: Research Fellow (Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd)

1973-75: Teacher in an upper secondary school, Oslo

1963-69: Employee in an editorial office (Forlaget Rutebok for Norge)

 

Tags: Christianity, History of Religions

Publications

 • Hjelde, Sigurd (2018). Schleiermacher i Skandinavia (1833). En reiserapport med vekt på besøket i Christiania. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  7(4), s 263- 277 Full text in Research Archive.
 • Hjelde, Sigurd (2018). Schleiermachers skandinavische Reise. Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte (ZNThG).  ISSN 0943-7592.  25(1-2), s 27- 51 . doi: 10.1515 Full text in Research Archive.
 • Hjelde, Sigurd (2016). Religionswissenschaft und Theologie zwischen Grenzziehung und Verschmelzung. Eine historische Perspektive im Kontext der Entstehungszeit der Religionswissenschaft, I: Rauf Ceylan & Coskun Saglam (red.),  Die Bedeutung der Religionswissenschaft und ihrer Subdisziplinen als Bezugswissenschaften für die Theologie.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-67376-8.  Kapittel.  s 87 - 115
 • Hjelde, Sigurd (2014). Das Aufkommen der Idee einer Religionswissenschaft: Einige deutsche Ansätze zum Ende des 18. Jahrhunderts. Zeitschrift für Religionswissenschaft.  ISSN 0943-8610.  22(2), s 150- 175
 • Hjelde, Sigurd (2013). Opplysningsånd og romantisk reaksjon - religionsvitenskapens spenningsfylte arv. Noen faghistoriske betraktninger. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  2(4), s 360- 378
 • Hjelde, Sigurd (2010). Arvesyndslæren : bedre enn sitt rykte?. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  115(3), s 254- 264
 • Hjelde, Sigurd (2010). Die Geburt der Religionswissenschaften aus dem Geist der protestantischen Theologie, I: Friedrich Wilhelm Graf & Friedemann Voigt (red.),  Religion(en) deuten. Transformationen der Religionsforschung.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-020467-4.  Kapittel.  s 9 - 28
 • Hjelde, Sigurd (2010). "Memorare novissima tua". Ein Blick in die Vorgeschichte des Eschatologiebegriffs, I: Ulrike Hascher-Burger; August den Hollander & Wim Janse (red.),  Between Lay Piety and Academic Theology. Studies Presented to Christoph Burger on the Occasion of his 65th Birthday.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-18600-2.  Kapittel.  s 33 - 53
 • Hjelde, Sigurd (2008). Eskatologibegrepets vei gjennom historien, I: Susanne Olsson & David Thurfjell (red.),  Hermeneutik, didaktik och teologi. En vänbok til Björn Skogar.  Susanne Olsson & David Thurfjell.  Artikkel.  s 207 - 216
 • Hjelde, Sigurd (2007). Religionswissenschaft zwischen Rationalismus und Irrationalismus. Ein norwegisches Beispiel: der Fall Kristian Schjelderups, I: Horst Junginger (red.),  The Study of Religion under the Impact of Fascism.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004163263.  Artikkel.  s 491 - 509
 • Hjelde, Sigurd (2007). Teologi og religionshistorie - slektskap til besvær?, I: Sigurd Hjelde & Otto Krogseth (red.),  RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37776-9.  Kapittel.  s 31 - 50
 • Hjelde, Sigurd & Krogseth, Otto (2007). Religion - fenomenet og begrepet, I: Sigurd Hjelde & Otto Krogseth (red.),  RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37776-9.  Introduksjonskapittel.  s 11 - 17
 • Hjelde, Sigurd (2006). Religion som utfordring til tanken og til livet. Om Sigmund Mowinckels religionsstudier og religiøse utvikling. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  107(2), s 67- 83
 • Hjelde, Sigurd (2003). Fra identitet til dialog - eller: Gjennom dialog til identitet? Om religionsundervisning i Norge og Tyskland anno 2001, I: Ingrid Markussen (red.),  "Å bli det du er". Oppvekst - Identitet - Kontekst.  IKS.  Kapittel.  s 53 - 60
 • Hjelde, Sigurd (2002). Nordic language history and religious/ecclesiastical history IV: from Pietism to the present, In Oskar Bandle; Kurt Braunmüller; Ernst Håkon Jahr; Allan Karker; Hans-Peter Naumann; Ulf Telemann; Lennart Elmevik & Gun Widmark (ed.),  The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1.  Mouton de Gruyter, Berlin.  ISBN 3-11-014876-5.  s 424 - 434
 • Hjelde, Sigurd (2002). Synet på døden i historisk perspektiv. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (1), s 64- 67
 • Hjelde, Sigurd (2001). Das Eschaton und die Eschata. Über Sprachgebrauch und Sprachverwirrung in der Geschichte christlicher Eschatologie, I: Michael Stausberg (red.),  Kontinuitäten und Brüche in der Religionsgeschichte. Festschrift für Anders Hultgård zu seinem 65. Geburtstag am 23.12.2001.  Walter de Gruyter, Berlin / New York.  s 394 - 411
 • Hjelde, Sigurd (2001). Fra Stockholm 1897 til Paris 1900. Et komparativt blikk på de to første religionshistoriske kongressene, I: Erik Reenberg Sand & Jørgen Podemann Sørensen (red.),  Edvard Lehmann og religionshistorien. Et symposium ved fagets 100-års jubilæum i Danmark.  Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet.  ISBN 87-87592-09-6.  s 7 - 14
 • Hjelde, Sigurd (2001). Mellom sekularisering og kristianisering ¿ forholdet skole-kirke i Norge i etterkrigstiden, I: Jens Holger Schjørring (red.),  Nordiske Folkekirker i opbrud. National identitet og international nyorientering efter 1945.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 87-7288-898-9.  s 340 - 351
 • Hjelde, Sigurd (2001). Tor Aukrust ¿ 80 år, I: Sigurd Hjelde; Otto Krogseth & Lars Frode Larsen (red.),  Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust på 80-årsdagen, 8. november 2001.  Det praktisk-teologiske seminar, Oslo.  ISBN 82-91925-06-2.  s 7 - 15
 • Hjelde, Sigurd (2000). Das Christentum als Gegenstand der Religionswissenschaft, I: Gebhard Löhr (red.),  Die Identität der Religionswissenschaft. Beiträge zum Verständnis einer unbekannten Disziplin.  Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main.  ISBN 3-631-36153-X.  s 171 - 189
 • Hjelde, Sigurd (2000). Der deutsche Katechismus in skandinavischer Sprachform. Probleme der Übersetzung und ihre Lösung in verschiedenen Ausgaben, I: Hans-Peter Naumann & Silvia Müller (red.),  Hochdeutsch in Skandinavien.  Narr Francke Attempto Verlag.  ISBN 3-7720-3091-2.  s 33 - 52
 • Hjelde, Sigurd (2000). From Kristiansand to Leiden: The Norwegian Career of W. Brede Kristensen, In Sigurd Hjelde (ed.),  Man, Meaning and Mystery. Hundred Years of History of Religion in Norway. The Heritage of W. Brede Kristensen.   s 205 - 222
 • Hjelde, Sigurd (2000). Introduction, In Sigurd Hjelde (ed.),  Man, Meaning and Mystery. Hundred Years of History of Religion in Norway. The Heritage of W. Brede Kristensen.   s xiii - xxii
 • Hjelde, Sigurd (2000). Jesus fra Nasaret - en mann for alle tider? Albert Schweitzer som Jesus-forsker og Jesus-disippel. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  101(3), s 207- 216
 • Hjelde, Sigurd (2000). William Brede Kristensen: A Bibliography, In Sigurd Hjelde (ed.),  Man, Meaning, and Mystery. Hundred Years of History of Religons in Norway. The Heritage of W. Brede Kristensen.  Brill: Leiden/Boston/Köln.  ISBN 90-04-11497-1.  s 287 - 294
 • Hjelde, Sigurd (1998). Forspill, forutsetninger, framvekst. Noen glimt fra religionsvitenskapens forhistorie og tilblivelse, I: Inger Marie Ruud & Sigurd Hjelde (red.),  Enhet i mangfold. 100 år med religionshistorie i Norge.  Tano Aschehoug, Oslo.  ISBN 82-518-3740-5.  s 25 - 45
 • Hjelde, Sigurd (1998). Religionswissenschaft und Theologie. Die Frage ihrer gegenseitigen Abgrenzung in historischer Perspektive. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology.  ISSN 0039-338X.  52(2), s 85- 102
 • Hjelde, Sigurd (1998). Teologi og religionshistorie: samspill eller sammenstøt? Om innføringen av religionshistorie som fag ved Universitetet i Oslo. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  99(1), s 3- 18
 • Hjelde, Sigurd (1998). The Science of Religion and Theology - The Question of Their Interrelationship, In Arie L. Molendijk & Peter Pels (ed.),  Religion in the Making. The Emergence of the Sciences of Religon.  Leiden, Brill.  s 99 - 128

View all works in Cristin

 • Nyberg, Magdalena Kwak & Hjelde, Sigurd (2009). Jeg vil spørre vinden. Koreansk poesi under japansk okkupasjon. Andresen & Butenschøn AS.  ISBN 978-82-7694-235-4.  128 s.
 • Hjelde, Sigurd (red.) (2008). Martin Luther. Utvalgte tekster. Bokklubben.  ISBN 978-82-5256920-9.  367 s.
 • Hjelde, Sigurd & Krogseth, Otto (red.) (2007). RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37776-9.  199 s.
 • Hjelde, Sigurd (2006). Sigmund Mowinckel und seine Zeit. Leben und Werk eines norwegischen Alttestamentlers. Mohr Siebeck.  ISBN 3-16-148734-6.  377 s.
 • Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (red.) (2001). Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust. Det praktisk-teologiske seminar, Oslo..  ISBN 82-91925-06-2.
 • Hjelde, Sigurd (red.) (2000). Man, Meaning and Mystery. Hundred Years of History of Religion in Norway. The Heritage of W. Brede Kristensen.
 • Hjelde, Sigurd (ed.) (2000). Man, Meaning, & Mystery. Hundred Years of History of Religions in Norway. The Heritage of W. Brede Kristensen. Brill, Leiden.  ISBN 90-04-11497-1.
 • Hjelde, Sigurd (ed.) (2000). Man, Meaning, and Mystery. Hundred Years of History of Religons in Norway. The Heritage of W. Brede Kristensen. Brill: Leiden/Boston/Köln.  ISBN 90-04-11497-1.  301 s.

View all works in Cristin

 • Alfsvåg, Knut; Hjelde, Sigurd & Haga, Joar (2017). Skrifter om Kristus, frelsen og kirken.
 • Hjelde, Sigurd & Hjelde, Sigfrid Husabø (2017). Doktarhuset i Husabø. Systrendingen.  ISSN 1501-7257.  25(2), s 4- 7
 • Hjelde, Sigurd (2016). Carl Axel Aurelius: "Luther i Sverige: Den svenska Lutherbilden under fyra sekler". Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  5(1), s 108- 110
 • Hjelde, Sigurd (2016). Summen av det kristne liv. Noen betraktninger over Martin Luthers traktat "Om den kristne frihet" (1520). Prismet.  ISSN 0032-8847.  67(4), s 299- 311
 • Hjelde, Sigurd (2011). En historie om religion og vitenskap. Om religionsforsknng og religionskritikk. Samfunnsviteren.  ISSN 0805-7206.  18(2), s 2- 3
 • Hjelde, Sigurd (2010). Die Erbsündenlehre - besser als ihr Ruf?.
 • Hjelde, Sigurd (2010). "Memorare novissima tua". Ein Blick in die Vorgeschichte des Eschatologiebegriffs.
 • Hjelde, Sigurd (2010). Theologie und Religonswissenschaft - eine besonders beschwerliche Verwandtschaft?.
 • Hjelde, Sigurd (2010). Zwischen Aufklärung und Romantik. Ein Blick auf die Geschichte der Religionswissenschaft.
 • Hjelde, Sigurd (2009). Et teologisk fakultet - anno 2009?.
 • Hjelde, Sigurd (2009). Forord, I:  Jeg vil spørre vinden. Koreansk poesi under japansk okkupasjon.  Andresen & Butenschøn AS.  ISBN 978-82-7694-235-4.  Forord.  s 9 - 12
 • Hjelde, Sigurd (2009). Kant und die Anfänge der modernen Religionswissenschaft.
 • Hjelde, Sigurd (2009). Mircea Eliade om religion og religionsvitenskap.
 • Hjelde, Sigurd (2008). Divine Judgment, In Hans Dieter Betz; Don S. Browning; Bernd Janowski & Eberhard Jüngel (ed.),  Religion Past and Present. Encyclopedia of Theology and Religion, vol 4.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-14688-4.  Lemma.  s 109 - 110
 • Hjelde, Sigurd (2008). Fra fortolkningen av Marias lovsang (Magnificat).
 • Hjelde, Sigurd (2008). Innledende essay, I: Sigurd Hjelde (red.),  Martin Luther. Utvalgte tekster.  Bokklubben.  ISBN 978-82-5256920-9.  Innledning.  s VII - LV
 • Hjelde, Sigurd (2008). Molendijk, Arie L.: The Emergence of the Science of Religions in the Netherlands. Leiden-Boston: Brill 2005.XII, 311 S., Numen Book Series, ISBN 90-04-14338-6. Theologische Literaturzeitung.  ISSN 0040-5671.  133(6), s Sp. 604- Sp. 606
 • Hjelde, Sigurd (2008). Om den kristne frihet.
 • Hjelde, Sigurd (2008). Teologi og religionshistorie - slektskap til besvær?.
 • Hjelde, Sigurd (2007). Cult-Historical School, In Hans Dieter Betz; Don S. Browning; Bernd Janowski & Eberhard Jüngel (ed.),  Religion Past and Present. Encyclopedia of Theology and Religion, vol. 3.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-13979-4.  Lemma.  s 608 - 609
 • Hjelde, Sigurd (2007). Die Geburt der Religionswissenschaften aus dem Geist der protestantischen Theologie.
 • Hjelde, Sigurd (2006). Research Assessment: Leiden Institute for the Study of Religions (LISOR), Review Period 1999-2004.
 • Hjelde, Sigurd (2006). Theißen, Henning: Die evangelische Eschatologie und das Judentum. Strukturprobleme der Konzeptionen seit Schleiermacher. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2004. 328 S. Theologische Literaturzeitung.  ISSN 0040-5671.  131(1), s 66- 68
 • Hjelde, Sigurd (2005). Erweckung - Säkularisierung - Pluralisierung. Streiflichter auf die neuere norwegische Religionsgeschichte.
 • Hjelde, Sigurd (2005). Mellom vekkelse og sekularisering. Glimt fra nyere norsk religionshistorie - med noen litterære sideblikk.
 • Hjelde, Sigurd (2004). Kristian Schjelderup - ein unfreiwilliger Apostel des Faschismus?.
 • Hjelde, Sigurd (2003). Lieblein, Jens Daniel Carolus, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Njøs-Samuelsen.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1009-3.  Bind VI.  s 72 - 73
 • Hjelde, Sigurd (2003). Mowinckel, Sigmund Olaf Plytt, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  Bind VI.  s 381 - 382
 • Hjelde, Sigurd (2003). Teologi og religionshistorie - slektskap til besvær?.
 • Hjelde, Sigurd (2002). Jansen, Herman Ludin, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  Bind V.  s 80 - 80
 • Hjelde, Sigurd (2002). Kristensen, William Brede, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  Bind V.  s 367 - 368
 • Hjelde, Sigurd (2002). Kværne, Per, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  Bind V.  s 414 - 414
 • Hjelde, Sigurd (2002, 17. november). Dommedagsforestillinger i religionene. [Radio].  Møteplassen : P4.
 • Hjelde, Sigurd (2002). Døden, dommen og det evige liv. Jødiske, kristne og islamske tanker om "de siste ting".
 • Hjelde, Sigurd (2002). Karstein M. Hansen: "Livssyn og etikk. Teologi- og idéhistoriske analyser av bibeltekster. Oslo 1999. Ad Notam Gyldendal, 179s. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  103(2-3), s 200- 200
 • Hjelde, Sigurd (2002, 02. november). Livet etter døden i religionene. [Radio].  Verdibørsen : NRK P1.
 • Hjelde, Sigurd (2002). Mittler. I: Religionswissenschaftlich, I:  Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft.  Mohr Siebeck, Tübingen.  ISBN 3-16-146945-3.  s 1360 - 1362
 • Hjelde, Sigurd (2001). Jüngstes Gericht, I:  Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft.  Mohr Siebeck, Tübingen.  s 710 - 711
 • Hjelde, Sigurd (2001). Kultgeschichtliche Schule, I:  Religion in Geschichte und Gegenwart. Handbuch für Theologie und Religionswissenschaft.  Mohr Siebeck, Tübingen.  s 1817 - 1818
 • Hjelde, Sigurd (2001, 01. januar). Martin Luther: Lille og store katekisme. [Radio].  Oslo : De norske bokklubbene.
 • Hjelde, Sigurd (2001). Religionskritikk ¿ noe for en religionshistoriker?.
 • Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (2001). Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust på 80-årsdagen, 8. november 2001.
 • Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (red.) (2001). Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust på 80-årsdagen, 8. november 2001.
 • Hjelde, Sigurd (2000). Gericht Gottes, I. Religionsgeschichtlich, I:  Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, 4. Auflage.  Mohr Siebeck, Tübingen.  ISBN 3-16-146943-7.  s 731 - 733
 • Hjelde, Sigurd (2000). Grønbech, Vilhelm Peter, I:  Religion in Geschichte und Gegenwart. Handbuch für Theologie und Religionswissenschaft, 4. Auflage.  Mohr Siebeck, Tübingen.  ISBN 3-16-146943-7.  s 1298 - 1298
 • Hjelde, Sigurd (1999). Asheim, Ivar, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  s 45 - 45
 • Hjelde, Sigurd (1999). Innenfra eller utenfra? Religions- og livssynsundervisning i spenningsfeltet mellom konfesjonalitet og nøytralitet.
 • Hjelde, Sigurd (1999). Lasse Brandstrup: Europas religion. Kristendom og ateisme. København 1997, Borgen, 251 s. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  100(2), s 130- 130
 • Hjelde, Sigurd (1999). Lærebøkene i KRL-faget. Noen synspunkt fra en faggransker.
 • Hjelde, Sigurd (1999, 03. april). Myter om død og oppstandelse. [Radio].  Verdibørsen : NRK Radio, P 2.
 • Hjelde, Sigurd (1999). Religionsstudium og religionsundervisning ¿ innenfra eller utenfra? Om skolens religions- og livssynsundervisning som møtested for religionsvitenskap og teologi. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  104(3), s 243- 255
 • Hjelde, Sigurd (1998, 17. september). 100 Years of History of Religions in Norway. An International Symposium. [Radio].  Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo : Det Norske Videnskaps-Akademi og Universitetet i Oslo.
 • Hjelde, Sigurd (1998, 19. september). 100 år med religionshistorie i Norge. [Radio].  Verdibørsen : NRK, P2.
 • Hjelde, Sigurd (1998, 27. september). 100 år med religionshistorie i Norge. [Radio].  Søndagsavisen : NRK, P2.
 • Hjelde, Sigurd (1998). Abrahams barn: jøder, kristne, muslimer. Enhet i mangfold? 100 år med religionshistorie i Norge.  s 20- 31
 • Hjelde, Sigurd (1998). Berufung, I. Religionswissenschaftlich, I:  Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, 4. Auflage.  Mohr Siebeck, Tübingen.  ISBN 3-16-146941-0.  s 1347 - 1347
 • Hjelde, Sigurd (1998). Enhet i mangfold? 100 år med religionshistorie i Norge 1898-1998. Utstillingskatalog.
 • Hjelde, Sigurd (1998). Innledning: 100 år med religionshistorie i Norge. Enhet i mangfold? 100 år med religionshistorie i Norge.  s 5- 10
 • Hjelde, Sigurd (1998). Religion - fortsatt et studium verd?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hjelde, Sigurd (1998). Teologi og religionshistorie: Samspill eller sammenstøt? Om innføringen av religionshistorie som fag ved Universitetet i Oslo 1898-1914.
 • Hjelde, Sigurd (1998). Teologien og skolen?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  10(1), s 23- 28
 • Hjelde, Sigurd & Halden, Sissel (1998, 01. november). 100 år med religionshistorie i Norge. En jubileumsutstilling. [Radio].  Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 1:27 PM - Last modified June 11, 2013 11:23 AM

Projects

No ongoing projects