Kari Vogt

Emerita
Image of Kari Vogt
Norwegian version of this page
Room 446 PAM
Username
Visiting address P. A. Munchs building Niels Henrik Abels vei 36 0315 Oslo
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo
Tags: History of Religions, Islam, CIMS

Publications

 • Vogt, Kari; Larsen, Lena; Moe, Christian & Mir-Hosseini, Ziba (2013). Introduction: Muslim Family Law and the Question of Equality, In Kari Vogt; Lena Larsen; Christian Moe & Ziba Mir-Hosseini (ed.),  Gender and Equality in Muslim Family Law.  I.B. Tauris.  ISBN 978 1 84885 922 7.  Kapittel.  s 1 - 6
 • Vogt, Kari (2012). Den arabiske våren, I: Peter Normann Waage (red.),  Midtøsten etter den arabiske våren.  Arneberg forlag.  ISBN 978-82-8220-066-0.  Artikkel.  s 9 - 13
 • Vogt, Kari (2010). Religious Practice and World-View of Muslim Women in Western Europe, In Zayn Kassam (ed.),  Women and islam.  Praeger.  ISBN 978-0-275-99158-6.  artikkel.  s 291 - 303
 • Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (2009). Can the State enforce Shari'a? A discussion in Yogyakarta, In Kari Vogt; Lena Larsen & Christian Moe (ed.),  New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition.  I.B. Tauris.  ISBN 9781845117399.  Kapittel 14.  s 209 - 219
 • Nome, Frida & Vogt, Kari (2008). Islamic Education in Qom - Contemporary Developments. Acta Orientalia.  ISSN 0001-6438.  69, s 35- 75
 • Vogt, Kari & Nome, Frida (2008). Islamic Education in Qom - Contemporary Developments. Acta Orientalia.  ISSN 0001-6438.  69, s 35- 75
 • Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (2008). Can the state enforce Shari'a? - A discussion in Yogyakarta, In Kari Vogt; Lena Larsen & Christian Moe (ed.),  New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition.  I.B. Tauris.  ISBN 978-1-84511-739-9.  Kapittel.  s 209 - 219
 • Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (2008). Introduction, In Kari Vogt; Lena Larsen & Christian Moe (ed.),  New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition.  I.B. Tauris.  ISBN 978-1-84511-739-9.  Introduksjonskapittel.  s 1 - 6
 • Vogt, Kari (2005). Hva er politisk islam?, I: Bjørn Erik Rasch (red.),  Islamistisk terrorisme.  Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-179-5.  Kapittel.  s 53 - 67
 • Vogt, Kari (2005). Å være som en kledning for hverandre ... Ekteskap og rettspraksis i islamsk tradisjon, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge.  Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-188-4.  Kapittel.  s 152 - 173
 • Vogt, Kari (2004). Gender Metaphors in Fariduddin Attar's Memoirs of the Saits (Thadkirat al-Awliya), In Kari Børresen (ed.),  Gender Models in Formative Christianity and Islam.  Herder editrice e libreria.  Kapittel.  s 163 - 178
 • Vogt, Kari (2004). Historien om et hodeplagg, I: Njål Høstmælingen (red.),  Hijab i Norge Trussel eller menneskerett?.  Abstrakt forlag.  ISBN 8279351558.  Kapittel.  s 23 - 35
 • Vogt, Kari (2004). Women, Gender and Religious Associations: Western Europe, In Suad Joseph (ed.),  The Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, vol.2.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9004128182.  Kapittel.  s 715 - 719
 • Vogt, Kari (2003). "Becoming Male", In Janet Martin Soskice & Diana Lipton (ed.),  Oxford Readings in Feminism and Theology.  Oxford University Press.  Kapittel.  s 49 - 59
 • Vogt, Kari (2003). Islamization in Syria: Gender, Education and Ideology. Journal of South Asian and Middle Eastern Studies.  ISSN 0149-1784.  XXVI(2), s 22- 41
 • Lie, Suzanne Stiver & Vogt, Kari (2003). Islamization in Syria: Gender, Education and Ideology. Journal of South Asian and Middle Eastern Studies.  ISSN 0149-1784.  36(2), s 22- 41
 • Vogt, Kari (2002). Islam i Norge, I: Knut Jacobsen (red.),  Verdensreligioner i Norge.  Universitetsforlaget, Oslo.  Kapittel.  s 133 - 173
 • Vogt, Kari (2002). Gender, Education and ideology. The Case of Syria. Journal of South Asian and Middle Eastern Studies.  ISSN 0149-1784.  5
 • Vogt, Kari (2002). Innledning, I: Farad al-din Attar (red.),  Fuglenes forsamling.  De norske bokklubbene, Oslo.
 • Vogt, Kari (2002). Integration through Islam? Islam in Norway, In Yvonne Yazbeck Haddad (ed.),  Muslims in the West. From Soujourners to Citizens.  Oxford University Press, Oxford.
 • Steinsland, Gro & Vogt, Kari (1982). Den skjulte tradisjon i norrøn religion, I:  Den skjulte tradisjon.  Sigma forlag, Bergen.  ISBN 82-90373-16-3.  s 24 - 34 Show summary
 • Steinsland, Gro & Vogt, Kari (1981). Aukinn ertu Uolsi ok upp um tekinn. En religionshistorisk analyse an Volsetåtten i Flateyjarbók. Arkiv för nordisk filologi.  ISSN 0066-7668.  (96), s 87- 106

View all works in Cristin

 • Vogt, Kari; Larsen, Lena; Moe, Christian & Mir-Hosseini, Ziba (ed.) (2013). Gender and Equality in Muslim Family Law. I.B. Tauris.  ISBN 978 1 84885 922 7.  279 s.
 • Amadou, Christine; Opprann, Ken; Vogt, Kari; Havnevik, Hanna; Rian, Dagfinn & Jacobsen, Knut A. (2009). TRO. Mennesker i møte med sin gud. Font Forlag.  ISBN 9788281690509.  322 s.
 • Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (ed.) (2009). New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition. I.B. Tauris.  ISBN 9781845117399.  276 s.
 • Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (ed.) (2008). New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition. I.B. Tauris.  ISBN 978-1-84511-739-9.  276 s.
 • Vogt, Kari (2007). Hva er islam. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215005300.  149 s.
 • Vogt, Kari (2005). Islam - tradisjon, fundamentalisme, reform. Cappelen Damm AS.  ISBN 8202220890.  365 s.
 • Vogt, Kari (2002). Bruddet. Hellige krigere og en ny verdensorden. Cappelen, Oslo.
 • Vogt, Kari & Kværne, Per (2002). Religionsleksikon. Religion og religiøse bevegelser i vår tid. Cappelen, Oslo.
 • Vogt, Kari (ed.) (1997). Between Desert and City. Novus forlag, Oslo.
 • Vogt, Kari (ed.) (1997). Between Desert and City, the Coptic Orthodox Church Today. Novus forlag, oslo.
 • Vogt, Kari & van Doorn-Harder, Nelly (ed.) (1996). Between Desert and City. Novus Forlag.  ISBN 82-7099-257-7.  290 s.
 • Børresen, Kari Elisabeth & Vogt, Kari (1993). Women's Studies of the Christian and Islamic Traditions Ancient, Medieval and Renaissance Foremothers. Dordrecht, Boston, London.
 • Børresen, Kari & Vogt, Kari (ed.) (1993). Women's Studies of the Christian and Islamic Traditions Ancient, Medieval and Renaissance Foremothers. Dordrecht, Boston, London.
 • Vogt, Kari; Gundersen, K & Lie, S (red.) (1988). Kvinnenes kulturhistorie; Orientens Kvinner. Universitetsforlaget.  250 s.
 • Kværne, Per; Michaelson, Lisbeth; Steinsland, Gro & Vogt, Kari (red.) (1985). Levende religioner. Cappelen Damm AS.  ISBN 82-02-10765-2.
 • Vogt, Kari (red.) (1985). Kvinnenes kulturhistorie. Oslo.
 • Vogt, Kari (red.) (1985). Kvinnenes kulturhistorie. Oslo.
 • Vogt, Kari (red.) (1985). Kvinnenes kulturhistorie. Oslo.
 • Vogt, Kari (red.) (1983). Religion og menneskesyn. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-05981-2.
 • Vogt, Kari (red.) (1982). Den skjulte tradisjon. Bergen.

View all works in Cristin

 • Vogt, Kari (2009). Islam, I:  TRO. Mennesker i møte med sin gud.  Font Forlag.  ISBN 9788281690509.  Artikkel.  s 317 - 324
 • Vogt, Kari (2003). Islam og politikk i Irak. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Vogt, Kari (2003). Nobels fredspris 2003. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vogt, Kari (2003). Religion og toleranse. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vogt, Kari (2003). Religionskritikk og ytringsfrihet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Vogt, Kari & Hegghammer, Thomas (2002). Selvmordsaksjoner i Oslo??. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Vogt, Kari (1997). Islam-artikler, I:  Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon.  Kunnskapsforlaget.  artikler.
 • Steinsland, Gro & Vogt, Kari (1979). Vår gamle tro, I:  Norges kulturhistorie I.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-09818-5.  s 129 - 162 Show summary

View all works in Cristin

Published June 24, 2010 1:38 PM - Last modified July 8, 2016 2:15 PM

Projects

No ongoing projects