Kari Vogt

Emerita
Image of Kari Vogt
Norwegian version of this page
Room 446 PAM
Username
Visiting address P. A. Munchs building Niels Henrik Abels vei 36 0315 Oslo
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo
Tags: History of Religions, Islam, CIMS

Publications

 • Vogt, Kari; Larsen, Lena; Moe, Christian & Mir-Hosseini, Ziba (2013). Introduction: Muslim Family Law and the Question of Equality. In Vogt, Kari; Larsen, Lena; Moe, Christian & Mir-Hosseini, Ziba (Ed.), Gender and Equality in Muslim Family Law. I.B. Tauris. ISSN 978 1 84885 922 7. p. 1–6. doi: 10.5040/9780755609277.0005.
 • Vogt, Kari (2012). Den arabiske våren. In Waage, Peter Normann (Eds.), Midtøsten etter den arabiske våren. Arneberg forlag. ISSN 978-82-8220-066-0. p. 9–13.
 • Vogt, Kari (2010). Religious Practice and World-View of Muslim Women in Western Europe. In Kassam, Zayn (Eds.), Women and islam. Praeger. ISSN 978-0-275-99158-6. p. 291–303.
 • Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (2009). Can the State enforce Shari'a? A discussion in Yogyakarta. In Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (Ed.), New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition. I.B. Tauris. ISSN 9781845117399. p. 209–219.
 • Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (2008). Introduction. In Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (Ed.), New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition. I.B. Tauris. ISSN 978-1-84511-739-9. p. 1–6.
 • Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (2008). Can the state enforce Shari'a? - A discussion in Yogyakarta. In Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (Ed.), New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition. I.B. Tauris. ISSN 978-1-84511-739-9. p. 209–219.
 • Vogt, Kari & Nome, Frida (2008). Islamic Education in Qom - Contemporary Developments. Acta Orientalia. ISSN 0001-6438. 69, p. 35–75.
 • Nome, Frida & Vogt, Kari (2008). Islamic Education in Qom - Contemporary Developments. Acta Orientalia. ISSN 0001-6438. 69, p. 35–75.
 • Vogt, Kari (2005). Hva er politisk islam? In Rasch, Bjørn Erik (Eds.), Islamistisk terrorisme. Abstrakt forlag. ISSN 82-7935-179-5. p. 53–67.
 • Vogt, Kari (2005). Å være som en kledning for hverandre ... Ekteskap og rettspraksis i islamsk tradisjon. In Thorbjørnsrud, Berit S (Eds.), Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge. Abstrakt forlag. ISSN 82-7935-188-4. p. 152–173.
 • Vogt, Kari (2004). Gender Metaphors in Fariduddin Attar's Memoirs of the Saits (Thadkirat al-Awliya). In Børresen, Kari (Eds.), Gender Models in Formative Christianity and Islam. Herder editrice e libreria. p. 163–178.
 • Vogt, Kari (2004). Women, Gender and Religious Associations: Western Europe. In Joseph, Suad (Eds.), The Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, vol.2. Brill Academic Publishers. ISSN 9004128182. p. 715–719.
 • Vogt, Kari (2004). Historien om et hodeplagg. In Høstmælingen, Njål (Eds.), Hijab i Norge Trussel eller menneskerett?. Abstrakt forlag. ISSN 8279351558. p. 23–35.
 • Lie, Suzanne Stiver & Vogt, Kari (2003). Islamization in Syria: Gender, Education and Ideology. Journal of South Asian and Middle Eastern Studies. ISSN 0149-1784. 36(2), p. 22–41.
 • Vogt, Kari (2003). "Becoming Male". In Soskice, Janet Martin & Lipton, Diana (Ed.), Oxford Readings in Feminism and Theology. Oxford University Press. p. 49–59.
 • Vogt, Kari (2003). Islamization in Syria: Gender, Education and Ideology. Journal of South Asian and Middle Eastern Studies. ISSN 0149-1784. XXVI(2), p. 22–41.
 • Vogt, Kari (2002). Integration through Islam? Islam in Norway. In Haddad, Yvonne Yazbeck (Eds.), Muslims in the West. From Soujourners to Citizens. Oxford University Press, Oxford.
 • Vogt, Kari (2002). Innledning. In Attar, Farad al-din (Eds.), Fuglenes forsamling. De norske bokklubbene, Oslo.
 • Vogt, Kari (2002). Islam i Norge. In Jacobsen, Knut (Eds.), Verdensreligioner i Norge. Universitetsforlaget, Oslo. p. 133–173.
 • Vogt, Kari (2002). Gender, Education and ideology. The Case of Syria. Journal of South Asian and Middle Eastern Studies. ISSN 0149-1784. 5.
 • Steinsland, Gro & Vogt, Kari (1982). Den skjulte tradisjon i norrøn religion, Den skjulte tradisjon. Sigma forlag, Bergen. ISSN 82-90373-16-3. p. 24–34.
 • Steinsland, Gro & Vogt, Kari (1981). Aukinn ertu Uolsi ok upp um tekinn. En religionshistorisk analyse an Volsetåtten i Flateyjarbók. Arkiv för nordisk filologi. ISSN 0066-7668. p. 87–106.

View all works in Cristin

 • Larsen, Lena; Masud, Muhammad Khalid; Vogt, Kari & Moe, Christian (2021). Freedom of Expression in Islam. Challenging Blasphemy and Apostasy Laws. I.B. Tauris. ISBN 978-1-78453-857-6. 253 p.
 • Vogt, Kari; Larsen, Lena; Moe, Christian & Mir-Hosseini, Ziba (2013). Gender and Equality in Muslim Family Law. I.B. Tauris. ISBN 978 1 84885 922 7. 279 p.
 • Amadou, Christine; Opprann, Ken; Vogt, Kari; Havnevik, Hanna; Rian, Dagfinn & Jacobsen, Knut A. (2009). TRO. Mennesker i møte med sin gud. Font Forlag. ISBN 9788281690509. 322 p.
 • Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (2009). New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition. I.B. Tauris. ISBN 9781845117399. 276 p.
 • Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (2008). New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition. I.B. Tauris. ISBN 978-1-84511-739-9. 276 p.
 • Vogt, Kari (2007). Hva er islam. Universitetsforlaget. ISBN 9788215005300. 149 p.
 • Vogt, Kari (2005). Islam - tradisjon, fundamentalisme, reform. Cappelen Damm AS. ISBN 8202220890. 365 p.
 • Vogt, Kari & Kværne, Per (2002). Religionsleksikon. Religion og religiøse bevegelser i vår tid. Cappelen, Oslo.
 • Vogt, Kari (2002). Bruddet. Hellige krigere og en ny verdensorden. Cappelen, Oslo.
 • Vogt, Kari (1997). Between Desert and City, the Coptic Orthodox Church Today. Novus forlag, oslo.
 • Vogt, Kari (1997). Between Desert and City. Novus forlag, Oslo.
 • Vogt, Kari & van Doorn-Harder, Nelly (1996). Between Desert and City. Novus Forlag. ISBN 82-7099-257-7. 290 p.
 • Børresen, Kari Elisabeth & Vogt, Kari (1993). Women's Studies of the Christian and Islamic Traditions Ancient, Medieval and Renaissance Foremothers. Dordrecht, Boston, London.
 • Børresen, Kari & Vogt, Kari (1993). Women's Studies of the Christian and Islamic Traditions Ancient, Medieval and Renaissance Foremothers. Dordrecht, Boston, London.
 • Vogt, Kari; Gundersen, K & Lie, S (1988). Kvinnenes kulturhistorie; Orientens Kvinner. Universitetsforlaget. 250 p.
 • Vogt, Kari (1985). Kvinnenes kulturhistorie. Oslo.
 • Vogt, Kari (1985). Kvinnenes kulturhistorie. Oslo.
 • Vogt, Kari (1985). Kvinnenes kulturhistorie. Oslo.
 • Kværne, Per; Michaelson, Lisbeth; Steinsland, Gro & Vogt, Kari (1985). Levende religioner. Cappelen Damm AS. ISBN 82-02-10765-2.
 • Vogt, Kari (1983). Religion og menneskesyn. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-05981-2.
 • Vogt, Kari (1982). Den skjulte tradisjon. Bergen.

View all works in Cristin

 • Vogt, Kari (2009). Islam, TRO. Mennesker i møte med sin gud. Font Forlag. ISSN 9788281690509. p. 317–324.
 • Vogt, Kari (2003). Islam og politikk i Irak. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Vogt, Kari (2003). Religionskritikk og ytringsfrihet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Vogt, Kari (2003). Nobels fredspris 2003. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vogt, Kari (2003). Religion og toleranse. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vogt, Kari & Hegghammer, Thomas (2002). Selvmordsaksjoner i Oslo?? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Vogt, Kari (1997). Islam-artikler, Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon. Kunnskapsforlaget.
 • Steinsland, Gro & Vogt, Kari (1979). Vår gamle tro, Norges kulturhistorie I. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-09818-5. p. 129–162.
 • Moe, Christian; Masud, Muhammad Khalid; Vogt, Kari & Larsen, Lena (2021). Religion without Compulsion: Knowledge to Challenge Blasphemy and Apostasy Laws. Norsk senter for menneskerettigheter, UiO.

View all works in Cristin

Published June 24, 2010 1:38 PM - Last modified Oct. 13, 2020 10:22 PM