Anne Stensvold

Professor - Study of Religion
Image of Anne Stensvold
Norwegian version of this page
Phone +47 22854932
Mobile phone +47 47019562
Room 341 PAM
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Higher education and employment history

 • Cand.philol. 1986
 • Ph.d. Universitety of Bergen 1992
 • Associate professor in The History of religions at the University of Oslo 1993
 • Professor in The History of religions at the University of Oslo 2003 -

Appointments

 • Head of The History of religion section, IKOS

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: History of Religions, Religion and politics, Christianity, Folk religion

Publications

 • Stensvold, Anne (2021). Blasphemies compared. An overview. In Stensvold, Anne (Eds.), Blasphemies compared : Transgressive speech in a globalised world. Routledge. ISSN 9780367254223. p. 7–24.
 • Stensvold, Anne (2019). Florence Pasche Guignard, Giulia Pedrucci, and Marianna Scapini (eds.), Maternità e politieismi. Motherhood(s) and Polytheisms. Bologna: Pàtron Editore, 2017. Numen. ISSN 0029-5973. 66(1), p. 99–102. doi: 10.1163/15685276-123.41527.
 • Stensvold, Anne (2018). Religious NGOs the New face of religion in civil society. In Middell, Matthias (Eds.), The Routledge Handbook of Transregional Studies.. Routledge. ISSN 9781138718364. p. 441–447.
 • Stensvold, Anne & Vik, Ingrid (2018). Religious Peacemakers on the International Scene: Hopes and Motivations. Review of Faith & International Affairs. ISSN 1557-0274. 16(3), p. 9–22. doi: 10.1080/15570274.2018.1509288. Full text in Research Archive
 • Stensvold, Anne (2018). Paving the way for Pentecostalism: A historical Exploration of post-Reformation revivals in Norway. In Moberg, Jessica & Skjoldli, Jane (Ed.), Charismatic Christianity in Finland, Norway, and Sweden: Case Studies in Historical and Contemporary Developments. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-69614-0. p. 25–48. doi: 10.1007/978-3-319-69614-0. Full text in Research Archive
 • Stensvold, Anne (2017). Religion, state and symbol politic: the Catholic Church at the UN. In Stensvold, Anne (Eds.), Religion, State and the United Nations: Value Politics. Routledge. ISSN 9781317382584. p. 95–110.
 • Stensvold, Anne (2017). Religion, state and the United Nations. In Stensvold, Anne (Eds.), Religion, State and the United Nations: Value Politics. Routledge. ISSN 9781317382584. p. 1–14. doi: 10.4324/9781315675572.
 • Stensvold, Anne (2013). Victimes au féminin (L’Équinoxe). Edited by Fransesca Prescendi and Agnes A. Nagy. Geneva: George Éditeur, 2011. Numen. ISSN 0029-5973. 60(2-3), p. 365–367. doi: 10.1163/15685276-12341272.
 • Stensvold, Anne (2011). Dualisme og ambivalens. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. p. 50–64.
 • Stensvold, Anne (2009). "Siv Falang Gravem, Troens slaver. Den katolske kirkes syn på slaveri - Slaves of faith. The Catholic Church's view of slavery". Nordic Journal of Religion and Society. ISSN 0809-7291. 22(1), p. 98–99.
 • Stensvold, Anne (2009). Introduction to the Wester Balkan's religious scene. In Stensvold, Anne (Eds.), Western Balkans: The Religious Dimension. Sypress forlag. ISSN 978-82-91224-42-8. p. 9–18.
 • Stensvold, Anne (2008). Vår kirke. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 113(4), p. 288–299.
 • Stensvold, Anne (2007). Å definere religion. In Hjelde, Sigurd & Krogseth, Otto (Ed.), RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-37776-9. p. 52–64.
 • Stensvold, Anne (2005). Kristen modernisering - misjon, indremisjon og frikirker. In Amundsen, Arne Bugge (Eds.), Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 82-1500334-6. p. 317–341.
 • Stensvold, Anne (2005). Amerikansk vekkelseskristendom i Norge. In Amundsen, Arne Bugge (Eds.), Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 82-1500334-6. p. 342–355.
 • Stensvold, Anne (2005). Kulturkamp - religiøs kultur og motkultur. In Amundsen, Arne Bugge (Eds.), Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 82-1500334-6. p. 356–374.
 • Stensvold, Anne (2005). Nasjonal enhet - religiøst mangfold. In Amundsen, Arne Bugge (Eds.), Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 82-1500334-6. p. 375–389.
 • Stensvold, Anne (2005). Statskirke uten stat - folkekirke uten folk. In Amundsen, Arne Bugge (Eds.), Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 82-1500334-6. p. 390–413.
 • Stensvold, Anne (2005). Nyreligiøsitet. In Amundsen, Arne Bugge (Eds.), Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 82-1500334-6. p. 457–473.
 • Stensvold, Anne (2005). Religiøs pluralisme. In Amundsen, Arne Bugge (Eds.), Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 82-1500334-6. p. 474–490.
 • Stensvold, Anne (2004). Hunting for Paradigms in the History of Religions. In Kleine, Christoph (Eds.), Unterwegs. Neue Phade in der Religionswissenschaft. New Paths in the Study of Religion. Biblion Verlag. ISSN 3-932331-93-1. p. 47–60.
 • Stensvold, Anne & Eriksen, Anne (2000). Rosa and Elisabetta - Models of Holiness for our Times? In Hovi, Tuija & Puuronen, Anne (Ed.), Traditions of belief in everyday life. Pedagogiska fakulteten. ISSN 952-12-0670-5. p. 113–159.
 • Stensvold, Anne (1999). A Wave of Conversion: Protestantism in Cape Verde. Religion. ISSN 0048-721X. p. 337–346.
 • Stensvold, Anne (1998). Paradigmer i humanistisk forskning. Et forsøk på å applisere Kuhns teori på religionshistorisk faghistorie. Marburg Journal of Religion. ISSN 1612-2941. 3(1).
 • Stensvold, Anne (1996). Møte med Narcissus og Ekko. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 2/1996, p. 3–11.
 • Stensvold, Anne (1995). Religionsbegrepet og studiet av religiøs endring. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. ISSN 0108-4453. 24, p. 89–97.
 • Stensvold, Anne (1990). Om å forstå. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. ISSN 0108-4453. 13.
 • Stensvold, Anne (1987). Sacred communication. An analysis of the structure of communication of the Mass. Questions Liturgiques. ISSN 0774-5524. 68, p. 167–174.

View all works in Cristin

 • Stensvold, Anne (2021). Blasphemies compared : Transgressive speech in a globalised world. Routledge. ISBN 9780367254223. 296 p.
 • Stensvold, Anne (2015). A history of pregnancy in Christianity. From original sin to contemporary abortion debates. Routledge. ISBN 0415857597. 218 p.
 • Stensvold, Anne (2009). Western Balkans: The Religious Dimension. Sypress forlag. ISBN 978-82-91224-42-8. 263 p.
 • Eriksen, Anne & Stensvold, Anne (2002). Maria-kult og helgendyrkelse i moderne katolisisme. Pax Forlag. ISBN 82-530-2378-2. 384 p.

View all works in Cristin

 • Endresen, Cecilie; Johannsen, Dirk; Frøystad, Kathinka; Stensvold, Anne; Ruud, Arild Engelsen & Trangerud, Hanne Amanda [Show all 8 contributors for this article] (2022). Jo, mange forsker på religion og politikk! Aftenposten.
 • Endsjø, Dag Øistein; Stensvold, Anne; Endresen, Cecilie; Zorgati, Ragnhild Johnsrud; Havnevik, Hanna & Stene, Nora [Show all 7 contributors for this article] (2022). "Religionsvitenskap er allerede på HF". Debattinnlegg fra faggruppen på religionsvitenskap, v. Anne Stensvold. "Like lite som filosofi kan opprette parallelle kurs i idéhistorie eller sosiologi, kan teologene ved TF starte kurs som prøver å imitere hva som allerede finnes på religionsvitenskap.". Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Stensvold, Anne (2021). Kvinner, kristendom og reproduktive rettigheter. Om hvordan tidligere erkefiender utfordrer internasjonal helsepolitikk. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 126(3), p. 201–208.
 • Stensvold, Anne (2020). Anne Stensvold: Global Kristendom. En samtidshistorie. Av Vebjørn Horsfjord, Sven Thore Kloster, Gina Lende, Ole Jacob Løland, Universitetsforlaget 2019. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. 1-2, p. 161–165.
 • Stensvold, Anne (2020). Looking at childbirth after the Protestant Reformation in Norway. In Pedrucci, Giulia (Eds.), Maternitá e monoteismi Motherhood(s) and monotheisms. Edizioni Quasar. ISSN 978-88-7140-995-5. p. 87–100.
 • Stensvold, Anne (2019). Da gud ble mann. . Klassekampens Bokmagasin. p. 10–10.
 • Stensvold, Anne (2017). Abort og etikk. Menneskesyn. Intermedicos. 3, p. 4–5.
 • Stensvold, Anne (2017). Concluding remarks. In Stensvold, Anne (Eds.), Religion, State and the United Nations: Value Politics. Routledge. ISSN 9781317382584. p. 185–190.
 • Stensvold, Anne (2016). The United Nations - What has religion got to do With it? London School of Economics.
 • Stensvold, Anne (2015). Hva er religion, og hva har det med feminisme å gjøre? Føniks. 2, p. 13–15.
 • Stensvold, Anne & Thorstensen, Erik (2015). How to Make Sense of a Constitutional Monarchy?
 • Stensvold, Anne (2013). Islamistene som kapret revousjonen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Stensvold, Anne (2013). En ny religiøs tidsalder? Fri tanke. ISSN 1500-3388. p. 52–56.
 • Lorentzen, Petter Nordgaard; Søvik, Atle Ottesen; Davidsen, Bjørn Are & Stensvold, Anne (2013). Mener kristne er ureflekterte. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Endresen, Cecilie; Stensvold, Anne & Frydenlund, Iselin (2012). Et vitenskaplig studium av religion. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 7–7.
 • Stensvold, Anne (2011). Crafting contemporary Pagan identities in a Catholic society. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN 0809-7291. 24(1), p. 104–105.
 • Stensvold, Anne (2011). Valerio Salvatore Severino: La religione di questo mondo in Raffaele Pettazzoni. Numen. ISSN 0029-5973. 58, p. 147–151.
 • Stensvold, Anne (2010). Anne-Karina Hermkens, Willy Jansen and Catrin Notermans (eds.) Moved by Mary. The power of pilgrimage in the modern world. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN 0809-7291. 23(1), p. 87–88.
 • Stensvold, Anne (2010). Moved by Mary. The power of pilgrimage in the modern world. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN 0809-7291. 23(1), p. 87–88.
 • Stensvold, Anne (2009). Hijab hører ikke hjemme i politiet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Stensvold, Anne (2009). Jomfru Maria. [Radio]. Verdibørsen NRK P2.
 • Stensvold, Anne (2009). Jomfru Maria. [Radio]. Musikk antikk NRK P2.
 • Stensvold, Anne (2008). Religion møter politikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Stensvold, Anne (2008). Gud, hvermann og politikk. [Newspaper]. Drammens tidende.
 • Stensvold, Anne (2008). En historisk enighet. [Newspaper]. Morgenbladet.
 • Stensvold, Anne (2005). Anmeldelse av "Religions in the modern world", Linda Woodhead (ed.), Routledge, London, 2002. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN 0809-7291. 18(1).
 • Stensvold, Anne (2005). Typisk norsk å vere med i trussamfunn. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Stensvold, Anne (2005). Religious education in public schools: the case of Norway.
 • Stensvold, Anne (2004). Kampen om kvinnekroppen. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Stensvold, Anne (2004). From monopoly to pluralism: religious developments in Norway from 1850 to 2004.
 • Stensvold, Anne (2003). Med gud på laget. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Stensvold, Anne (2003). Helgenkåring. [Radio]. NRK P1.
 • Stensvold, Anne (2003). Tradisjon og respekt. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Stensvold, Anne (2003). Power to the people: How mass media challenges the authority of the pope.
 • Stensvold, Anne (2003). On whose authority? Religious change in modern Catholicism.
 • Stensvold, Anne (2002). Hvorfor ta sitt eget liv? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Stensvold, Anne (2001). 30 leksikalske artikler, CapLex. Cappelen Forlag, Oslo.
 • Stensvold, Anne (2001). Hjertebildets vekst og fall - en analyse av et katolsk Jesus-bilde.
 • Stensvold, Anne (1999). Antisemittisme på norsk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Eriksen, Anne; Stensvold, Anne & Amundsen, Arne Bugge (1999). Italiensk folkereligiøsitet - to moderne helgener.
 • Stensvold, Anne & Groth, Bente (1998). Det nye kristendomsfaget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Stensvold, Anne (1997). "MMMMs magikonferanse på Solstrand. En kritikk". Myte, magi og mirakel i møte med det moderne. ISSN 0807-1772. 2.
 • Stensvold, Anne (1997). Den ulykkelige prinsessen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Stensvold, Anne (1996). Politikens bog om religioner og religiøse bevægelser. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. ISSN 0108-4453. 25.
 • Stensvold, Anne (1996). Religion og identitet; norskhet og kristendom. SiC!. ISSN 0806-7155.
 • Stensvold, Anne (1995). Vin, brennevin og norsk kristendom. SiC!. ISSN 0806-7155.
 • Stensvold, Anne (1993). Når TV koplar religion og vald. Syn og Segn. ISSN 0039-7717.
 • Stensvold, Anne (1991). Nordmenn er kristne. Populærvitenskapelig Magasin. ISSN 0801-0978. 9/10.
 • Stensvold, Anne (1990). La situazione norvegese. Problemi dell'informazione. ISSN 0390-5195.
 • Stensvold, Anne (1992). Religion in Television. A view on NRK television from 4th to 10th of March 1989. Universitetet i Bergen.
 • Stensvold, Anne (1986). Sacred Communication. A semiotic analysis of the Mass.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 1:51 PM - Last modified Aug. 18, 2022 8:48 AM

Projects