Bilder av Muhammad i vår tid

Muhammads livshistorie har alltid blitt tolket opp mot samtidens idealer. I dette seminaret viser Jakob Skovgaard-Petersen hvordan. 

Bilde av Jakob Skovgaard-Petersen

Jakob Skovgaard-Petersen. Foto: København Universitet

I likhet med Jesus har Muhammad gjennom historien vært gjenstand for ulike tolkninger. Livshistorien hans -sira - har blitt lest og tolket slik at han til enhver tid levde opp til samtidens idealer. Hvilke idealer er det som har kommet til i de siste hundre årene? Og hvordan har profetens liv blitt fremstilt i filmer og TV-dramaer? 

Jakob Skovgaard-Petersen Skovgaard-Petersen har nylig gitt ut boken Muslimernes Muhammad - og alle andres. Han er professor i islamske studier ved Københavns Universitet. Han har studert og arbeidet i Kairo, Damaskus og Beirut. Siden 1990 har han undervist og opplyst om Midtøsten og islam i danske medier. I 2011 mottok han Danmarks Radios Rosenkjærpris for sin formidling.

Arrangementet krever forhåndsregistrering. 

Påmelding for fysisk oppmøte

Påmelding for Zoom

Published Sep. 8, 2021 10:52 AM - Last modified Sep. 8, 2021 4:31 PM