Boklansering: Brennpunkt Midtøsten

Midtøstens dramatiske historie har i stor grad dreid seg om kontrollen over og forbindelsene mellom de klassiske byene i regionen: Jerusalem, Bagdad, Mekka, Kairo og andre. Byene er brennpunkter i det større regionale bildet - liksom Midtøsten selv er et brennpunkt internasjonalt.

Denne boken tilbyr originale blikk på Midtøsten og utfordringene regionen står midt oppi. Utsiktspunktet er byer der konfliktlinjer dannes, brytes og politikken utformes. 

Universitetsforlaget
Universitetsforlaget


Byene utgjør Midtøstens nervesystem, og har alltid gjort det. De rommer viktige deler av vår sivilisasjonshistorie, og består i dag som levende byer, tross ødeleggende kriger og okkupasjoner, med shoppingsentra, trafikkproblemer og nabokrangler. Statene er mer usikre og ustabile enheter, ofte formet av ytre makter uten hensyn til lokale identiteter, interesser og behov. Dette skaper konfliktmønstre som kan være vanskelig å forstå for oss som tar nasjonalstaten for gitt. Boken gir en faglig kompetent og lett tilgjengelig framstilling av kompleksiteten og nyansene i de brennbare spørsmålene som berøres, samtidig som overblikket holdes tydelig fram for leseren. Alle kapittelforfatterne har svært god kjennskap til byen de skriver om, og har et personlig engasjement for den.


Bidragsytere: Ida Almestad, Nils Butenschøn, Morten Bøås, Jonas Dræge, Lars Haugom, Eirik Hovden, Lena Larsen, Laila Makboul, Rania Maktabi, Kjetil Selvik, Truls Tønnessen, Bjørn Olav Utvik, Knut Vikør, Ragnhild J. Zorgati.

 

Program:


Redaktørene Nils A. Butenschøn og Rania Maktabi, i tillegg til to av forfatterne, Ragnhild J. Zorgati og Kjetil Selvik holde hvert sitt innlegg om byen de har skrevet om: Jerusalem (Butenschøn), Doha (Maktabi), Tunis (Zorgati) og Teheran (Selvik). Forfatterne kommer bl.a. inn på hvilken rolle byen spiller som sentrum for politiske strømninger og som arnested for regionale maktkamper. Hver av forfatterne har et innlegg på ti minutter, etterfulgt av ca. 30 min. til spørsmål og svar.

Førsteamanuensis Joakim Parslow er konferansier og ordstyrer.

 

Arrangementet foregår på norsk.

Enkel servering.

Åpent for alle, ingen påmelding. Velkommen!

 

Om forfatterne:

Nils A. Butenschøn er professor i statsvitenskap og tidligere direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. Han er tidligere visebestyrer ved Institutt for statsvitenskap og gjesteprofessor ved Centre for Middle East and Islamic Studies, Durham University. Forskningsfeltet hans er nasjonalitetskonflikter, statsborgerskap og menneskerettigheter med fokus på Midtøsten. Noen bokutgivelser: Drømmen om Israel (2006), Midtøsten: Imperiefall, statsutvikling, kriger (2008), Power-Sharing in Conflict-Ridden Societies (2015) med O. Stiansen og K. Vollan (2015) og medredaktør av The Middle East in Transition: The Centrality of Citizenship (2018) med R. Meijer.

 

Rania Maktabi er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold der hun foreleser i internasjonal politikk og komparativ politikk. Forskningsfeltet hennes er statsborgerskap og politisk deltakelse i den arabiske verden, spesielt kvinners rettigheter mellom politikk, religion og juss. Hun har bl.a. utgitt “Female citizenship and the franchise in Kuwait after 2005” i Butenschøn & Meijer (red.), The Crisis of Citizenship in the Arab World (E. J. Brill, 2017), “Female Citizenship and Family Law in Kuwait and Qatar: Globalization and pressures for reform in two rentier states” (Nidaba, 2016), og redigert med Brynjar Lia spesialnummeret «Middle Eastern Patriarchy in Transition», Die Welt des Islams  (2017).

 

Ragnhild Johnsrud Zorgati er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Forskningsfeltet hennes er religiøs og kulturell pluralisme med studier av kulturmøter mellom kristne og muslimer i middelalderen, på 1800-tallet og i dagens flerkulturelle Europa. I tillegg har hun forsket på utviklingen i Tunisia etter omveltningene i 2011. Hun har blant annet utgitt Pluralism in the Middle Ages: Hybrid Identities, Conversion, and Mixed Marriages in Medieval Iberia, Routledge (2012) og «Human Rights and the Tunisian Constitution» i Anne Stensvold (red.), Religion, State and the United Nations, Routledge (2017).

 

Kjetil Selvik er Seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Tidligere forskning- og undervisningserfaring fra Chr. Michelsen Institutt, Fafo AIS, Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo og Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Doktorgrad fra Sciences Po Paris og Universitetet i Oslo med avhandlingen Théocratie et capitalisme: Les entrepreneurs industriels de la République Islamique d'Iran (2004). Forsker på regimeoverlevelse og stat-samfunn-relasjoner i Iran og den arabiske verden. Har blant annet utgitt Stability and Change in the Modern Middle East med Stig Stenslie (2011) og Oil States in the New Middle East: Uprisings and Stability, redaktør med Bjørn Olav Utvik (2015).

Published Apr. 9, 2018 1:57 PM - Last modified Mar. 17, 2022 1:10 PM