Ferskt spesialnummer av Die Welt des Islams

Rania Maktabi og Brynjar Lia er gjesteredaktører for spesialnummeret.

Nummeret tar for seg patriarkalske strukturer i endring i Midtøsten.

 

Med bidrag fra: Rania Maktabi, Brynjar Lia, Laila Makboul, Albrecht Hofheinz, Katarína Škrabáková, Tilde Rosmer, Dag H. Tuastad og Pinar Tank.

 

Her kan du lese spesialnummeret.

Published Oct. 25, 2017 12:49 PM - Last modified Oct. 25, 2017 12:49 PM