Hard start, hard landing

NorSA startet friskt med å tilby to emner ved henholdsvis Århus og Oslo. Til tross for spennende temaer, ble det ikke en suksess.   

Begge emnene gikk som planlagt, men uten studenter fra deltakeruniversitetene. De som fant emnene attraktive var campus-studenter som ikke hadde behov for IKT-mediert undervisning (les: bruk av videokonferanse, Adobe Connect).

By Geir Heierstad
Published Feb. 4, 2013 1:43 PM - Last modified Feb. 26, 2013 9:54 PM
Add comment

Log in to comment

Not UiO or Feide account?
Create a WebID account to comment